ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Gerede Müftüsü Hasan İzmirli basında çıkan haberler üzerine gazetemize basın açıklaması göndermiştir. Gerede Müftüsü Hasan İzmirli yazılı basın açıklamasında; “Cemaat İkiye Bölündü”, “Müftü Yalan Mı Söyledi?” ve “Erbican’dan Kamuoyuna Duyuru” başlıkları atılarak, bir kısım görsel basında yapılan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜNDEN BASIN AÇIKLAMASI
 • 28.02.2015
 • 2.547 kez okundu

müftülük (2)Gerede Müftüsü Hasan İzmirli basında çıkan haberler üzerine gazetemize basın açıklaması göndermiştir. Gerede Müftüsü Hasan İzmirli yazılı basın açıklamasında; “Cemaat İkiye Bölündü”, “Müftü Yalan Mı Söyledi?” ve “Erbican’dan Kamuoyuna Duyuru” başlıkları atılarak, bir kısım görsel basında yapılan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanunun, Başkanlığın Hizmet Birimleri, Görevleri ve Yetkileri başlıklı 7. Maddesi; Başkanlığımızla birlikte, temsilen İl ve İlçe Müftülüklerimizin görevleri arasında,  Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an Kursları açmayı da amir bulunmaktadır. Bu itibarla, Kur’an Kursu açma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığımız ve bağlı (İl-İlçe Müftülükleri) birimlerine ait olduğundan, İlçemizde yürütülen mezkûr hizmetler, Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen İlçe Müftülüğümüzün uhdesindedir.

Bu itibarla; Mevzuat çerçevesinde, talep edilen yerlere her türlü yardım ve kolaylık sağlanarak, Yaygın Din Eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere açılmış Kur’an Kurslarına ilaveten, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 3. döneminde, Hazreti Ömer Camii, İpek Yolu Derneği (Semerkant) ve Yelkenler Köyü D Grubu Kur’an Kursları olmak üzere çeşitli gruplarda 41 adet Kur’an Kursumuz mevcuttur. Bu Kurslarımızda 4 yaşından 75 yaşına kadar kız-erkek, genç-yaşlı 1252 öğrenciye Kur’an öğretiminin yanı sıra Temel Dini Bilgiler Kursu, hafızlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca Camilerimizde de, talep üzerine “Camilerde Kur’an Öğretim Programı” açılmıştır.

Hal böyleyken; İlgili Yönetmelik ve Yönerge çerçevesinde, Kur’an Kursu açmaktan öte ancak; iaşe, ibate vb. giderlerine (kuruluş amaçlarına uygun olarak) katkı sağlama veya karşılama sorumluluğundan gayrı, hiçbir yetkisi olmayan bir kısım mahalli vakıf yetkililerinin, Kur’an Kursu açma ve yürütme yetkileri varmışçasına, mahalli basına yalan, iftira, töhmet, hatta hakaret derecesinde beyanat verdikleri ve maalesef, İlçe Müftülüğümüze ulaşıp bilgi talebinde bulunmadan, toplumun sağduyulu her kesimi tarafından, sorumlu ve etik Basın-Yayın İlkelerine riayet edilmeden taraflı haber yapılmış algısı oluşturabilecek şekilde, bir kısım yazılı mahalli basınımızda, “Cemaat İkiye Bölündü”, “Müftü Yalan Mı Söyledi?” ve “Erbican’dan Kamuoyuna Duyuru” başlıkları atılarak, bir kısım görsel basınımızda da, eğitim kategorisinde verilen röportajlarla, İlçe halkı arasında kargaşa oluşmasına sebep olacak, insanların manevi duygularını da zedeleyecek sözüm ona haberler yapıldığı üzüntüyle müşahede edilmiştir.

Kıymetli Gerede halkımızın yanlış algılamalarına sebep olmamak, Başkanlığımıza, Kurumumuza (Müftülüğümüze) ve hatta din-i mübîne olan inanç, saygı ve hürmetlerine halel getirmemek üzere bu basın açıklamasının yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Zikredilen Röportajda, “Tahliye Taleplerine” rağmen ileri sürülen iddia ve ithamlar cümlesinden olarak;

1-İlçe Müftümüz Hasan İzmirli’nin “Kur’an Kursu yapıyorum” diye resmen yalan söylediği iddia edilmektedir ki; Hizmete açılan “Müftülük Hizmet Binası ve Merkez Kur’an Kursu” nun yapım öncesi arsa tahsis yazışmaları başta olmak üzere, yardım talep yazıları v.b. yazışmalarında hiçbir zaman, müstakil olarak sadece Kur’an Kursu ifadesi hiçbir zaman kullanılmamıştır. Proje çizim aşaması başta olmak üzere, her zaman “Müftülük Hizmet Binası ve Kur’an Kursu” ifadesi kayıtlara geçmiş ve sözlü ifadelerimizde de yerini almıştır.

Kur’an Kursları, yapı ve kapasite durumlarına göre Başkanlığımız tarafından A, B, C, D gruplarına ayrılmıştır. Ayrıca Kur’an Kursları: Yatılı Kur’an Kursu, Bölge Yatılı Kur’an Kursu, Uluslararası Bölge Yatılı Kur’an Kursu (Bolu Müftülüğü Sandallar Yatılı Bölge Kur’an Kursu ki, 7 ülkeden öğrenci bulunmaktadır)  şeklinde sınıflanmaktadır.

Bu iddiayla yapılmak istenen, algı operasyonudur. Biz böyle bir iddia ortaya atalım ki, halkımız; “İlçe Müftülüğü, bina yapılırken sanki yarısı Yatılı Kur’an Kursu olacak, Yeni Cami Kur’an Kursu’nu oraya taşıyacağız diye söz vermiş, ama sonra sözünden dönmüş” diye anlaşılsın ve öyle algılansın da, bizim itibarımız artsın, Müftülük tezyif edilmiş olsun. Halbuki, çizdirilen projede olduğu gibi, binamızda bayanlara yönelik iki sınıflı Kur’an Kursu faaliyet göstermekte olduğu gibi, Projede lojman olarak yer alan bölüm de; Yaygın Din Eğitimi olarak 4/6 yaş grubu Kur’an Kursuna dönüştürülmüştür. Zemin katında Projede Yayın Bölümü olarak yer alan kısım da, “Çok amaçla Eğitim Salonu”na dönüştürülmüş ve Kur’an Kursunun yanı sıra Cami görevlilerimize yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursu da halen sürmektedir.

2-Gerede’den her yere para toplandığı halde Yeni Cami Kur’an Kursuna toplanmadı. Yeni Cami Erkek Kur’an kursu için, Gerede Cevaplar İlim ve Hayır Vakfına 16.692,00 (On altıbinaltıyüzdoksaniki) TL. lik hayırsever vatandaşlarımızdan temin edilen (ayrıca, iaşe ve ibatesi T.D.V. Gerede Şubemizce karşılanmakta olan Hocazade Kemalettin Efendi Kız Kur’an Kursu mutfağından, mutfak malzemesi ayni yardımında bulunulduğu gibi, İlçemiz Camilerinden, adlarına toplatılan ve teslim edilen yardım toplamı miktarı 70.798,45. (Yetmişbinyediyüzdoksansekizlira kırkbeşkuruş) TL dir.

3-Aidat aldırılmadı, konu ile ilgili yazı geç gönderildi. İlçe Müftülüğü ve Kur’an Kursu öğreticilerince, aidat tahsiline yardımcı olunarak, 15.000,00 (Onbeşbin) TL si Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden, 49.000,00 (kırkdokuzbin) TL. lik kısmı da normal eğitim-öğretim dönemi öğrencilerinden olmak üzere, aidat genel toplamı olarak, iddia sahibi ilgili Vakfa 66.442,00 (altmışaltıbindörtyüzkırkiki) TL. lik nakdi destek sağlanmıştır. Kaldı ki sözü edilen Vakıf, binayı Diyanet İşleri Başkanlığına / Gerede İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu olmak şartıyla süresiz tahsis yaparken her türlü giderlerin vakıflarınca karşılama kaydını koymuştur. Kaldı ki, Yeni Cami Yatılı Kur’an Kursu’nun  iaşe giderleri 2014 yılı Kasım ayı başı itibariyle, Müftülüğümüz ve TDV tarafından karşılanmaktadır.

4-a) Hafızları ben yetiştirdim. b) 28 Şubat sürecinde tüm Kur’an Kursları eğitim-öğretime ara vermiştir. c) Bu sürecin devamında, İlçemizde görev yapan yüzlerce hocamızdan hiçbiri bu hizmeti yeniden canlandırmak üzere kılını kıpırdatmadığı gibi Müftülük Makamı da hiçbir adım atmadı. d) Vakfımız Müftülükçe rakip görülmüş, hep dışlanmış ve itibarsızlaştırılmağa çalışılmıştır. Yukarıda sıralananlar, halkımızın her kesimce hezeyan olarak kabul edilecekse de;

a)Böyle bir iddia, Gerede’mizde mevcut 1 i A, 1 i B, 7 si C ve 32 si de D Grubu olmak üzere toplam 41 Kur’an Kursunda, Hafızlık eğitimi veren vermeyen, özellikle de Hafızlık eğitimi yaptıran gerek çalışan gerek emekli olan bütün yönetici ve öğreticileri rencide etmiştir. Örgün din eğitimini veren okulları ve öğretmenleri de hiçe saymaktır. Ayrıca bu iddia, başta Müftülüğümüz olmak üzere, bu işte emeği ve katkısı olan kişi veya kişileri de yok sayma anlamı taşımaktadır ki; aslında,  Aklı Selim sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir anlayış olduğunu ifade etmeye bile gerek yoktur. Diğer taraftan Hayri, dini hizmetlerde, İslam Vakıf Medeniyetinde “ben yaptım, ben yetiştirdim” sözünün yeri yoktur. Bununla birlikte, Kurumların, hizmetlerin ve özellikle de “Hafızlık Müessesesi”nin (Hafız yetiştirmenin) kişiyle kaim olmadığı gibi, çok eski yıllardan beri, Gerede’mizin haklı olarak kazandığı “Hafız Yatağı” sıfatının, bir iki kişiyle (Diyanetten, Müftülükten bağımsız bir şekilde) kazanılmadığı ve kazanılamayacağı gerçeğini, İlçemiz kamuoyunun, değerli hayırsever Gerede halkımızın çok daha iyi bildiği ve değerlendireceği muhakkaktır.

b)Anılan süreçte tüm Kur’an Kursları eğitim öğretime ara vermemiştir.

c)Süreç esnasında ve devamında, görev yapan tüm hocalarımız, hizmeti canlandırmak amacıyla, İlçe Müftülüğümüzün teşvik ve rehberliğinde öğrenci bulma gayretleri başta olmak üzere elinden gelen tüm gayreti sarf ettikleri gibi, varlık sebebi; Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen din hizmeti sunmak olan Müftülük Makamının, “Hiçbir adım atmadı” diye yaftalanması, başlı başına çelişki ve hezeyandır.

d)Kuruluş ve varlık sebebi, sadece Hayır ve Kur’an hizmetlerine destek olmak olan bir Vakıf, hiçbir zaman İlçe Müftülüğüne rakip olamayacağı gibi hiçbir dönemde de rakip görülmemiş ve görülmeyecektir. Tıpkı fiziki bünyelerinde Kur’an Kursu açılan Key Der ve İpek Yolu Dernek Başkanlıkları ve benzerlerinin rakip görülmediği gibi. İddialar konusunda kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu hissedilerek yapılan bu basın açıklamasının yanı sıra, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına alınmak suretiyle, Dayıoğlu Camii yanındaki arsanın, çağımız şartlarına uygun olarak “Yatılı Erkek Kur’an Kursu” (Hafızlık Eğitim Merkezi) yapılmak üzere satın alındığı müjdesinin Gerede halkıyla paylaşılmasından Gerede Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gerede Şube Yönetim Kurulu olarak kıvanç duyulmaktadır. Saygıyla arz olunur.

Etiketler: / / / / / / / /

Gerede’ye F-5 Uçağı geliyor
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Geredeli hemşerimiz Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Mustafa Allar...
GEREDE DOSYASINDA TAHLİYE YOK
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Gerede ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8’i tutuklu 20 kişinin yargılanmasına, Y.N.G. ve...
GEREDE İLÇE İMAMININ ZOR ANLARI
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Gerede yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame sonrası yargılamalarına başlanılan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Hazırlanan iddianamede örgütün...
GUBYO’da Gerede ekonomisi anlatıldı
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı üniversite sanayi işbirliği kapsamındaki programlarına devam ediyor. İşbirliği kapsamında Gerede Ticaret ve Sanayi Odası...
Kaymakam Ünsal’dan GUBYO ziyareti
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Kadir Murat Altıntaş’ı ziyaret etti. Ziyarette GUBYO Genel Sekreteri...
Gerede TSO’dan hibe eğitimi
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Marka) işbirliğinde girişimcilik eğitimi düzenliyor. Kursu başarı ile bitirenler 50 bin...
KÜPÇÜ, MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMAYLA ALKIŞ ALDI
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başbakanlık bütçesi görüşülürken şahsı adına lehte konuşma yapan AK Parti Bolu Milletvekili Geredeli hemşerimiz Fehmi Küpçü...
GEREDE YAPILANMASINDA 20 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA
FETO/PDY terör örgütünün Gerede ilçesindeki yapılanması için haklarında iddianame hazırlanan 8’i tutuklu 20 kişi hakim karşısına çıktı. 17 aydır tutuklu...
GEREDE’NİN ESKİ BAŞKOMİSERE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
15 Temmuz Darbe girişimi sırsında Gerede Esentepe Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli bulunan Başkomiser Adil Polat hakkında açılan dava sonuçlandı. Darbenin...
Gerede SYDV Mütevelli heyetini seçecek
Gerede’de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) arasından temsilci seçimi yapılacağını belirten Gerede SYDV, 27 Aralık’ta Kaymakamlıkta yapılacak seçim ile...
Buluşma Dayıoğlu Camii’nde yapıldı
Gerede İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması 08 Aralık 2017 Cuma günü Dayıoğlu Camii’nde yapıldı. Eda edilen sabah...
Kaymakamdan 92 köye ziyaret
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, ilçemize bağlı 92 köyü de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, köy ziyaret ve...
Miniklerin Müftü ziyareti
Gerede İlçe Müftülüğü merkez binasında eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nu makamında ziyaret ederek...
Gerede’de mera ıslah çalışmaları tamamlandı
Gerede’de 900 dekar alanda “Mera Islahı Uygulama Projesi” kapsamında Gerede ilçesi Samat köyü yaylasında mera ıslah çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında...
Hakkari Şemdinli’ye Geredeli Müftü
Geredeli hemşerimiz Osman Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı ile Şemdinli ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. Çanakkale ili Gelibolu İlçe Vaizi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. Vedat akgun dedi ki:

  Gerede müftüsü sn hasan İzmirli yalan mi söylüyor doğru mu söylüyor ben bilmem yalanı doğrusu onu ilgilendirir vebali de sn İzmirli bin dır ama bir gerçek var sn hasan İzmirli panayır öncesi bütün hocalara bildiri yayınlayıp panayır dolayısı ile görev yerlerinizi terk etmeyin bilakis cuma namazlarını kildirin söyleminde bulunup buna rağmen Koçumlar koyu kincallar mahallesi hocası Cemali doğru gören panayırda gezerek Koçumlar koyu muhtarının ikazlarına rağmen cuma namazını kildirmadigi ve muhtar tarafından tespit edilip bizzat gerede müftüsü sn hasan İzmirli te bildirilmesi ne rağmen müftülük tarafından hic bir yaptırım uygulanmamıştır ki koy hocası Cemali doğru gören ifadesinde de cuma namazını kildirmadigini beyan etmiştir… Simdi sn İzmirli yalan mi söylüyor doğru mu bilmem ama ben sn İzmirli sen adalet istiyoruz SUPHESİZ ALLAH ADALET SAHİBİDİR….

 2. Emin yılmaz dedi ki:

  Kimin ne olduğunu bende bilmem
  Bu konuda tek bilgiyi. Halil hocamızın 1985
  Yılında cevaplar kuran kursunda öğrencilerine işkence yaptığıdır.

 3. Durmuş Erbican dedi ki:

  Emin Yılmaz tüm Cevaplar Kuran Kursu öğrencilerinin, Hafızlarının, Babamın yani Hocamızın sana hakkı haram olsun, mutlaka annen, baban da sana hakkını haram etmiş tir,

 4. Durmuş Erbican dedi ki:

  Emin Yılmaz ömrüne yazıklar olsun.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.