ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Gerede Müftüsü Hasan İzmirli basında çıkan haberler üzerine gazetemize basın açıklaması göndermiştir. Gerede Müftüsü Hasan İzmirli yazılı basın açıklamasında; “Cemaat İkiye Bölündü”, “Müftü Yalan Mı Söyledi?” ve “Erbican’dan Kamuoyuna Duyuru” başlıkları atılarak, bir kısım görsel basında yapılan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜNDEN BASIN AÇIKLAMASI
 • 28.02.2015
 • 2.936 kez okundu

müftülük (2)Gerede Müftüsü Hasan İzmirli basında çıkan haberler üzerine gazetemize basın açıklaması göndermiştir. Gerede Müftüsü Hasan İzmirli yazılı basın açıklamasında; “Cemaat İkiye Bölündü”, “Müftü Yalan Mı Söyledi?” ve “Erbican’dan Kamuoyuna Duyuru” başlıkları atılarak, bir kısım görsel basında yapılan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanunun, Başkanlığın Hizmet Birimleri, Görevleri ve Yetkileri başlıklı 7. Maddesi; Başkanlığımızla birlikte, temsilen İl ve İlçe Müftülüklerimizin görevleri arasında,  Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an Kursları açmayı da amir bulunmaktadır. Bu itibarla, Kur’an Kursu açma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığımız ve bağlı (İl-İlçe Müftülükleri) birimlerine ait olduğundan, İlçemizde yürütülen mezkûr hizmetler, Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen İlçe Müftülüğümüzün uhdesindedir.

Bu itibarla; Mevzuat çerçevesinde, talep edilen yerlere her türlü yardım ve kolaylık sağlanarak, Yaygın Din Eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere açılmış Kur’an Kurslarına ilaveten, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 3. döneminde, Hazreti Ömer Camii, İpek Yolu Derneği (Semerkant) ve Yelkenler Köyü D Grubu Kur’an Kursları olmak üzere çeşitli gruplarda 41 adet Kur’an Kursumuz mevcuttur. Bu Kurslarımızda 4 yaşından 75 yaşına kadar kız-erkek, genç-yaşlı 1252 öğrenciye Kur’an öğretiminin yanı sıra Temel Dini Bilgiler Kursu, hafızlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca Camilerimizde de, talep üzerine “Camilerde Kur’an Öğretim Programı” açılmıştır.

Hal böyleyken; İlgili Yönetmelik ve Yönerge çerçevesinde, Kur’an Kursu açmaktan öte ancak; iaşe, ibate vb. giderlerine (kuruluş amaçlarına uygun olarak) katkı sağlama veya karşılama sorumluluğundan gayrı, hiçbir yetkisi olmayan bir kısım mahalli vakıf yetkililerinin, Kur’an Kursu açma ve yürütme yetkileri varmışçasına, mahalli basına yalan, iftira, töhmet, hatta hakaret derecesinde beyanat verdikleri ve maalesef, İlçe Müftülüğümüze ulaşıp bilgi talebinde bulunmadan, toplumun sağduyulu her kesimi tarafından, sorumlu ve etik Basın-Yayın İlkelerine riayet edilmeden taraflı haber yapılmış algısı oluşturabilecek şekilde, bir kısım yazılı mahalli basınımızda, “Cemaat İkiye Bölündü”, “Müftü Yalan Mı Söyledi?” ve “Erbican’dan Kamuoyuna Duyuru” başlıkları atılarak, bir kısım görsel basınımızda da, eğitim kategorisinde verilen röportajlarla, İlçe halkı arasında kargaşa oluşmasına sebep olacak, insanların manevi duygularını da zedeleyecek sözüm ona haberler yapıldığı üzüntüyle müşahede edilmiştir.

Kıymetli Gerede halkımızın yanlış algılamalarına sebep olmamak, Başkanlığımıza, Kurumumuza (Müftülüğümüze) ve hatta din-i mübîne olan inanç, saygı ve hürmetlerine halel getirmemek üzere bu basın açıklamasının yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Zikredilen Röportajda, “Tahliye Taleplerine” rağmen ileri sürülen iddia ve ithamlar cümlesinden olarak;

1-İlçe Müftümüz Hasan İzmirli’nin “Kur’an Kursu yapıyorum” diye resmen yalan söylediği iddia edilmektedir ki; Hizmete açılan “Müftülük Hizmet Binası ve Merkez Kur’an Kursu” nun yapım öncesi arsa tahsis yazışmaları başta olmak üzere, yardım talep yazıları v.b. yazışmalarında hiçbir zaman, müstakil olarak sadece Kur’an Kursu ifadesi hiçbir zaman kullanılmamıştır. Proje çizim aşaması başta olmak üzere, her zaman “Müftülük Hizmet Binası ve Kur’an Kursu” ifadesi kayıtlara geçmiş ve sözlü ifadelerimizde de yerini almıştır.

Kur’an Kursları, yapı ve kapasite durumlarına göre Başkanlığımız tarafından A, B, C, D gruplarına ayrılmıştır. Ayrıca Kur’an Kursları: Yatılı Kur’an Kursu, Bölge Yatılı Kur’an Kursu, Uluslararası Bölge Yatılı Kur’an Kursu (Bolu Müftülüğü Sandallar Yatılı Bölge Kur’an Kursu ki, 7 ülkeden öğrenci bulunmaktadır)  şeklinde sınıflanmaktadır.

Bu iddiayla yapılmak istenen, algı operasyonudur. Biz böyle bir iddia ortaya atalım ki, halkımız; “İlçe Müftülüğü, bina yapılırken sanki yarısı Yatılı Kur’an Kursu olacak, Yeni Cami Kur’an Kursu’nu oraya taşıyacağız diye söz vermiş, ama sonra sözünden dönmüş” diye anlaşılsın ve öyle algılansın da, bizim itibarımız artsın, Müftülük tezyif edilmiş olsun. Halbuki, çizdirilen projede olduğu gibi, binamızda bayanlara yönelik iki sınıflı Kur’an Kursu faaliyet göstermekte olduğu gibi, Projede lojman olarak yer alan bölüm de; Yaygın Din Eğitimi olarak 4/6 yaş grubu Kur’an Kursuna dönüştürülmüştür. Zemin katında Projede Yayın Bölümü olarak yer alan kısım da, “Çok amaçla Eğitim Salonu”na dönüştürülmüş ve Kur’an Kursunun yanı sıra Cami görevlilerimize yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursu da halen sürmektedir.

2-Gerede’den her yere para toplandığı halde Yeni Cami Kur’an Kursuna toplanmadı. Yeni Cami Erkek Kur’an kursu için, Gerede Cevaplar İlim ve Hayır Vakfına 16.692,00 (On altıbinaltıyüzdoksaniki) TL. lik hayırsever vatandaşlarımızdan temin edilen (ayrıca, iaşe ve ibatesi T.D.V. Gerede Şubemizce karşılanmakta olan Hocazade Kemalettin Efendi Kız Kur’an Kursu mutfağından, mutfak malzemesi ayni yardımında bulunulduğu gibi, İlçemiz Camilerinden, adlarına toplatılan ve teslim edilen yardım toplamı miktarı 70.798,45. (Yetmişbinyediyüzdoksansekizlira kırkbeşkuruş) TL dir.

3-Aidat aldırılmadı, konu ile ilgili yazı geç gönderildi. İlçe Müftülüğü ve Kur’an Kursu öğreticilerince, aidat tahsiline yardımcı olunarak, 15.000,00 (Onbeşbin) TL si Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden, 49.000,00 (kırkdokuzbin) TL. lik kısmı da normal eğitim-öğretim dönemi öğrencilerinden olmak üzere, aidat genel toplamı olarak, iddia sahibi ilgili Vakfa 66.442,00 (altmışaltıbindörtyüzkırkiki) TL. lik nakdi destek sağlanmıştır. Kaldı ki sözü edilen Vakıf, binayı Diyanet İşleri Başkanlığına / Gerede İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu olmak şartıyla süresiz tahsis yaparken her türlü giderlerin vakıflarınca karşılama kaydını koymuştur. Kaldı ki, Yeni Cami Yatılı Kur’an Kursu’nun  iaşe giderleri 2014 yılı Kasım ayı başı itibariyle, Müftülüğümüz ve TDV tarafından karşılanmaktadır.

4-a) Hafızları ben yetiştirdim. b) 28 Şubat sürecinde tüm Kur’an Kursları eğitim-öğretime ara vermiştir. c) Bu sürecin devamında, İlçemizde görev yapan yüzlerce hocamızdan hiçbiri bu hizmeti yeniden canlandırmak üzere kılını kıpırdatmadığı gibi Müftülük Makamı da hiçbir adım atmadı. d) Vakfımız Müftülükçe rakip görülmüş, hep dışlanmış ve itibarsızlaştırılmağa çalışılmıştır. Yukarıda sıralananlar, halkımızın her kesimce hezeyan olarak kabul edilecekse de;

a)Böyle bir iddia, Gerede’mizde mevcut 1 i A, 1 i B, 7 si C ve 32 si de D Grubu olmak üzere toplam 41 Kur’an Kursunda, Hafızlık eğitimi veren vermeyen, özellikle de Hafızlık eğitimi yaptıran gerek çalışan gerek emekli olan bütün yönetici ve öğreticileri rencide etmiştir. Örgün din eğitimini veren okulları ve öğretmenleri de hiçe saymaktır. Ayrıca bu iddia, başta Müftülüğümüz olmak üzere, bu işte emeği ve katkısı olan kişi veya kişileri de yok sayma anlamı taşımaktadır ki; aslında,  Aklı Selim sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir anlayış olduğunu ifade etmeye bile gerek yoktur. Diğer taraftan Hayri, dini hizmetlerde, İslam Vakıf Medeniyetinde “ben yaptım, ben yetiştirdim” sözünün yeri yoktur. Bununla birlikte, Kurumların, hizmetlerin ve özellikle de “Hafızlık Müessesesi”nin (Hafız yetiştirmenin) kişiyle kaim olmadığı gibi, çok eski yıllardan beri, Gerede’mizin haklı olarak kazandığı “Hafız Yatağı” sıfatının, bir iki kişiyle (Diyanetten, Müftülükten bağımsız bir şekilde) kazanılmadığı ve kazanılamayacağı gerçeğini, İlçemiz kamuoyunun, değerli hayırsever Gerede halkımızın çok daha iyi bildiği ve değerlendireceği muhakkaktır.

b)Anılan süreçte tüm Kur’an Kursları eğitim öğretime ara vermemiştir.

c)Süreç esnasında ve devamında, görev yapan tüm hocalarımız, hizmeti canlandırmak amacıyla, İlçe Müftülüğümüzün teşvik ve rehberliğinde öğrenci bulma gayretleri başta olmak üzere elinden gelen tüm gayreti sarf ettikleri gibi, varlık sebebi; Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen din hizmeti sunmak olan Müftülük Makamının, “Hiçbir adım atmadı” diye yaftalanması, başlı başına çelişki ve hezeyandır.

d)Kuruluş ve varlık sebebi, sadece Hayır ve Kur’an hizmetlerine destek olmak olan bir Vakıf, hiçbir zaman İlçe Müftülüğüne rakip olamayacağı gibi hiçbir dönemde de rakip görülmemiş ve görülmeyecektir. Tıpkı fiziki bünyelerinde Kur’an Kursu açılan Key Der ve İpek Yolu Dernek Başkanlıkları ve benzerlerinin rakip görülmediği gibi. İddialar konusunda kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu hissedilerek yapılan bu basın açıklamasının yanı sıra, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına alınmak suretiyle, Dayıoğlu Camii yanındaki arsanın, çağımız şartlarına uygun olarak “Yatılı Erkek Kur’an Kursu” (Hafızlık Eğitim Merkezi) yapılmak üzere satın alındığı müjdesinin Gerede halkıyla paylaşılmasından Gerede Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gerede Şube Yönetim Kurulu olarak kıvanç duyulmaktadır. Saygıyla arz olunur.

Etiketler: / / / / / / / /

Küpçü çalışmalara Gerede’de devam etti
AK Parti Gerede İlçe Başkanlığı 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına hız kesmeksizin devam ediyor. Bayram sonrası mesainin ilk günkü gezi...
Kazalarda 7’si çocuk 12 kişi yaralandı
Gerede Eskipazar karayolunda Yusuf Arslan (40) idaresindeki 16 AEP 77 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla...
Gerede Ülkü Ocaklarından teşekkür
Ülkü Ocakları Gerede İlçe Başkanı Yusuf Darak, Gerede’de canla başla gece gündüz demeden 350 haneye hamdolsun ulaştık, bize destek veren...
JANDARMA TEŞKİLATI 179. YILINI KUTLUYOR
Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Akif Şen ve beraberindeki heyet Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ı...
Ak Parti’de bayramlaşma töreni
AK Parti Gerede İlçe Başkanlığı bayramın birinci günü saat 13.30 da parti binasında bayramlaşma programı düzenledi. Programa Ulaştırma Haberleşme ve...
Bayramda Gerede’de trafik yoğunluğu
Ramazan bayramını memleketlerinde geçirip iş başı için Pazar günü geri dönmek isteyen tatilciler TEM Otoyolu’nun Gerede ve Karabük istikametinde uzun...
Bayramda şehit aileleri unutulmadı
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Askerlik Şubesi Başkanı Muzaffer Furuncu, Jandarma Komutan Vekili Mehmet Ali Şen, İlçe Emniyet Müdürü Etem Çakır,...
Protokol bayramlaşmada bir araya geldi
Bayramın birinci günü gerçekleşen Gerede Kaymakamlığı bayramlaşma programı Cumhuriyet Meydanında kurum amirleri ve vatandaşların katılı ile gerçekleşti. Kurum ziyaretlerinin de...
BAŞKAN ALLAR’DAN BAYRAM KUTLAMASI
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ramazan bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Allar mesajında şu ifadelere yer verdi;...
İftar konukları Kaymakam Ünsal oldu
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Eşi Yasemin Ünsal, Ekici ailesine iftarda misafir oldu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Eşi Yasemin...
Gerede’de trafik yoğunluğu başladı
Ramazan bayramını memleketlerinde geçirmek isteyenler TEM Otoyolu’nun Gerede ve Karabük istikametinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala tatil...
Dikkat yolda şerit kapalı!
Gerede D.100 devlet karayolunun üst yapı çalışmaları ve asfalt kaplama nedeniyle tek şeritten iki yönlü sağlanacağı belirtildi. 04 Temmuz 2018...
İmam Hatip Gönüllülerinden anlamlı hediye
2014 yılında İmam Hatip İsmail Yerlikaya ve arkadaşları tarafından kurulan Gerede İmam Hatip Gönüllüleri Derneği, hafız olan ve hafızlığını tamamlamak...
AK PARTİ’YE BÜYÜK DESTEK
Esnaf ziyaretlerini sürdüren AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Başkanı Ali Şafak ve teşkilat mensupları...
Yangın korkuttu!
Gerede ilçemize bağlı Göynükören köyünde meydana gelen yangın, köyde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 12 Haziran 2018 Salı günü...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. Vedat akgun dedi ki:

  Gerede müftüsü sn hasan İzmirli yalan mi söylüyor doğru mu söylüyor ben bilmem yalanı doğrusu onu ilgilendirir vebali de sn İzmirli bin dır ama bir gerçek var sn hasan İzmirli panayır öncesi bütün hocalara bildiri yayınlayıp panayır dolayısı ile görev yerlerinizi terk etmeyin bilakis cuma namazlarını kildirin söyleminde bulunup buna rağmen Koçumlar koyu kincallar mahallesi hocası Cemali doğru gören panayırda gezerek Koçumlar koyu muhtarının ikazlarına rağmen cuma namazını kildirmadigi ve muhtar tarafından tespit edilip bizzat gerede müftüsü sn hasan İzmirli te bildirilmesi ne rağmen müftülük tarafından hic bir yaptırım uygulanmamıştır ki koy hocası Cemali doğru gören ifadesinde de cuma namazını kildirmadigini beyan etmiştir… Simdi sn İzmirli yalan mi söylüyor doğru mu bilmem ama ben sn İzmirli sen adalet istiyoruz SUPHESİZ ALLAH ADALET SAHİBİDİR….

 2. Emin yılmaz dedi ki:

  Kimin ne olduğunu bende bilmem
  Bu konuda tek bilgiyi. Halil hocamızın 1985
  Yılında cevaplar kuran kursunda öğrencilerine işkence yaptığıdır.

 3. Durmuş Erbican dedi ki:

  Emin Yılmaz tüm Cevaplar Kuran Kursu öğrencilerinin, Hafızlarının, Babamın yani Hocamızın sana hakkı haram olsun, mutlaka annen, baban da sana hakkını haram etmiş tir,

 4. Durmuş Erbican dedi ki:

  Emin Yılmaz ömrüne yazıklar olsun.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.