ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

SALMAN: “MEDYA GÜCÜNÜN KULLANILMASI GEREK”

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, İlçemiz Gerede’de konferans verdi. Gerede Müftülüğü Konferans Salonu’nda din görevlilerine yönelik ”Din ve Medya “konulu Konferans’ta, medya gücünün kullanılması gerektiğine değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman, “Medya haber amaçlı kurulmuştur. Eğlence aracı olmuştur, şimdi de bir güç aracı olmuştur. Madem güçtür, biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halkımıza, insanlığa aktarmalıyız. Çok geç olsa da medya gücünü iyi kullanmalıyız. Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir” dedi.

SALMAN: “MEDYA GÜCÜNÜN KULLANILMASI GEREK”
  • 16.01.2015
  • 1.372 kez okundu

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı (1)Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, İlçemiz Gerede’de konferans verdi. Gerede Müftülüğü Konferans Salonu’nda din görevlilerine yönelik ”Din ve Medya “konulu Konferans’ta, medya gücünün kullanılması gerektiğine değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman, “Medya haber amaçlı kurulmuştur. Eğlence aracı olmuştur, şimdi de bir güç aracı olmuştur. Madem güçtür, biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halkımıza, insanlığa aktarmalıyız. Çok geç olsa da medya gücünü iyi kullanmalıyız. Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halka ve insanlığa aktarmalıyız’’ dedi.

Gerede Müftülüğü Mesleki Gelişim Konferanslarından 4.sünü düzenledi. Gerede Müftülüğü Mesleki Gelişim Konferansları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, Gerede Müftülüğü Konferans Salonu’nda din görevlilerine yönelik ”Din ve Medya “konulu konferans verdi.

Kur’an tilavetiyle başlayan konferansta açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Hasan İzmirli; ilk insan ilk peygamberle birlikte din olgusu ortaya çıktığını, insan yaşadığı evrende merak ve hayret duygusuyla hayatı, varlık âlemini incelemeye, araştırmaya koyduğunu söyledi.

İnsanlar tarih boyunca duygularını, tepkilerini, bilgilerini, ihtiyaçlarını çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ifade ettiğini belirten İzmirli, “Günümüz modern iletişim ve bilişim çağına gelinceye kadar iletişim, medya araç ve yöntemleri farklılık göstermiştir. Günümüzde basılı, görsel medya araçları yanında Radyo, Tv, internet, facebook, twetter vs. sosyal medya artık bizlerle yaşıyor’’ dedi.

Dr. Yüksel Salman “Din ve Medya” konulu konuşmasına, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşundan günümüze kadarki serüvenini anlatarak başladı. Salman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevinin, kuruluş kanunu olan 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun’da ‘İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek olduğunu söyledi.

Salman, Diyanet İşleri Başkanlığı milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi ve toplumu din konusunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aydınlatmayı amacı edinerek gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta, hazırlatmakta, bunları inceleyerek süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıttığını belirterek, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulduğu 3 Mart 1924’ten önce dini yayın hizmetlerini bir bakanlık olan Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti yürütmüştür. Milli mücadelenin o zorlu şartlarında Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti birçok dini nitelikli yayın ortaya koymuştur’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu ilk yıllardan itibaren yayın hizmetlerine önem verdiğinin altını çizen Yüksel Salman, şöyle konuştu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 Şubat 1925 tarihinde aldığı tarihi bir kararla Diyanet İşleri Reisliğince Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tefsiri ve hadis tercümelerinin yaptırılmasını ve bu yayın faaliyeti için devlet bütçesinden özel ödenek ayrılmasını kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda Elmalılı Hamdi Yazır tarafından 1935 yılından itibaren yayınına başlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adıyla dokuz ciltlik bir tefsir hazırlanmış ve Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih tercüme edilmiştir. Eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kamil Miras tarafından tercüme edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yine TBBM ve Başvekâlet’in kararı üzerine, Diyanet İşleri Reisliği,  yaklaşık bir yıl içinde, 51 adet hutbe tertipleyip bunları bir kitap halinde basıma hazır hale getirmiştir. Eser, “Türkçe Hutbe” adıyla ve Başkanlığın ilk yayınlarından biri olarak 1927’de eski harflerle basılıp din görevlilerin istifadesine sunulmuştur.’’

Salman, Başkanlığın yayın hizmetleri 1924 yılından 1950 yılına kadar Zât İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, 29.4.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 Sayılı Kanuna göre Yayın Müdürlüğü kurulmuş olup, yayın hizmetlerinin basım, satış ve dağıtım işlemlerini hızlandırmak için 9.7.1951 tarihinde Dini Yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı kurulduğunu kaydetti.

Özellikle 1950’den itibaren yayın hizmetleri bir ivme kazandığını hatırlatan Salman, ‘’Diyanet İşleri Başkanı Merhum Ahmet Hamdi Akseki’nin gayretleriyle yayın hizmetlerinde artış olmuştur. Bizzat Ahmet Hamdi Akseki tarafından hedef kitle gözetilerek hazırlanan “İslam Dini”, “Köylüye Din Dersleri” ve “Yavrularımıza Din Dersleri” adlı eserler yayınlanmıştır’’ dedi.

Başkanlık, 1962’de “Diyanet” adlı süreli yayını, 1968 yılında Diyanet Gazetesi’nin yayınını başlattığını belirten Yüksel Salman, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı, 1979 yılında Diyanet Çocuk Dergisi’ni, 1999 yılında Diyanet Avrupa Dergisi’ni yayın hayatına kazandırmıştır. Süreli yayın faaliyetleri, günümüzde Diyanet İlmi Dergi, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ve yayın hayatına Mart 2012’de başlamış olan Diyanet Aile Dergisi ile yayın hayatına devam etmektedir’’ şeklinde konuştu.

01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı gereği Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirtip görevlerini anlatan Salman şöyle devam etti; Genel Müdürlüğün temel görevleri; “Gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamak, hazırlatmak, bunları inceleyerek yayımlamak, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda radyo ve televizyon yayını yapmak, radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere programlar hazırlamak ve hazırlatmak, bu konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve İslam dinine mensup topluluklara yönelik değişik dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve gerektiğinde bunları ücretsiz dağıtmak, süreli yayınlar yapmak, gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmak olarak belirlenmiştir” diyen Salman, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde; Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı, Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Daire Başkanlıkları kurulduğunu anlattı.

Başkanlığın çalışmalarını anlatan Salman, ‘’Türkçe eserler yanında yabancı dillerde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde yaşayan soydaşlarımıza yönelik farklı lehçelerde eserler basılmıştır. Özelikle 2003-2011 yılları arasında çocuklar, gençler, halk ve aydınlar olmak üzere toplumun değişik kesimlerine hitap eden yayınlara ağırlık verilmiş, yayınlarda içerik ve görsellik kalitesi artırılmış, 10 ayrı serideki yayın çeşitliliği 856’ye ulaşmıştır’’ dedi.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü kanunla kendisine yüklenen temel görevler çerçevesinde günümüzün dini ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan, çağdaş yayıncılık ilkelerini göz önünde bulunduran bir anlayışla yayın hizmetlerini yürütmeye devam ettiğini söyleyen Salman, Başkanlığın yayın hizmetlerinin insanın manevi dünyasını geliştirerek iç huzurunu sağlaması, ahlaki yaşantısını güzelleştirmesi ve toplumun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmesi, huzur ve dayanışma içerisinde yaşama katkı sağlamasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerinin ulusal ve küresel anlamda devam ettiğini anlatan Yüksel Salman, ‘’140 ülkede çalışmalarımız var. Diyanet Radyomuz tüm illerde yayında. Diyanet Televizyonumuz 67 farklı programla yayına devam ediyor. Yeni Türkiye’de, Yeni Diyanet çok donanımlı olmak zorunda, adeta kendimize format atıp, yeniden başlamalıyız. “Bilgi sahibi olmadan hikmet sahibi olunmaz!” Maalesef  %94’ü televizyon seyreden, %5’i kitap okuyan bir ülkede yaşıyoruz. “Boş çuval ayakta durmaz! Bir çiçekle bahar gelmez” onun için çok çalışmalıyız. Din hizmetinde hepimiz istihdam ediliyoruz’’ diye konuştu.

Medya gücünün kullanılması gerektiğine değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman, ‘’Medya haber amaçlı kurulmuştur. Eğlence aracı olmuştur, şimdi de bir güç aracı olmuştur. Madem güçtür, biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halkımıza, insanlığa aktarmalıyız. Çok geç olsa da medya gücünü iyi kullanmalıyız. Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans sonunda Gerede Müftüsü Hasan İzmirli, Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman’a hediye takdim etti.

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı (2)

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı (1)

Etiketler: / / / / / / / /

GEREDE’NİN ESKİ BAŞKOMİSERE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
15 Temmuz Darbe girişimi sırsında Gerede Esentepe Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli bulunan Başkomiser Adil Polat hakkında açılan dava sonuçlandı. Darbenin...
Gerede SYDV Mütevelli heyetini seçecek
Gerede’de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) arasından temsilci seçimi yapılacağını belirten Gerede SYDV, 27 Aralık’ta Kaymakamlıkta yapılacak seçim ile...
Buluşma Dayıoğlu Camii’nde yapıldı
Gerede İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması 08 Aralık 2017 Cuma günü Dayıoğlu Camii’nde yapıldı. Eda edilen sabah...
Kaymakamdan 92 köye ziyaret
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, ilçemize bağlı 92 köyü de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, köy ziyaret ve...
Miniklerin Müftü ziyareti
Gerede İlçe Müftülüğü merkez binasında eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nu makamında ziyaret ederek...
Gerede’de mera ıslah çalışmaları tamamlandı
Gerede’de 900 dekar alanda “Mera Islahı Uygulama Projesi” kapsamında Gerede ilçesi Samat köyü yaylasında mera ıslah çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında...
Hakkari Şemdinli’ye Geredeli Müftü
Geredeli hemşerimiz Osman Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı ile Şemdinli ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. Çanakkale ili Gelibolu İlçe Vaizi...
Gerede’de 5 milyonluk satış geliri
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü’nün açık artırmalı satış ihalesi İşletme Müdürlüğü’nün satış salonunda gerçekleştirildi. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Depo, Cemaller...
Gerede OİM kışa hazır
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü’nün idare dış cephe yalıtımı ve bina içlerinde tamirat işlerine ait çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların hızlı bir şekilde...
Ormanlarımız denetimden geçti
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ilçemiz ormanları ara denetimlerden başarı ile geçti. Denetimlere ilçemizden Gerede Orman İşletme Müdürü ve şefleri...
Kick boksta birinciler Gerede’den
Gerede ilçemizde Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek’in antrenörlüğünde ki kick boks öğrencileri Sakarya’da büyük başarı elde ederek ilçemize birincilik madalyaları...
Serap Çığrılı, 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Ak Parti Gerede Kadın Kolları Başkanı Serap Çığrılı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ak Parti...
Belediye’nin bütçesi netleşti; 45 milyon
Gerede Belediyesi 2018 yılı mali bütçesini 45 milyon TL olarak netleştirerek yarısını yatırım giderlerine ayırdı. Kasım ayının son meclis toplantısında...
Gerede trafiğinde yeni yasaklar, dikkat ceza yemeyin
Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu Trafik Komisyonu,  ilçe trafiğini düzene sokmak, şehir merkezinde yaya ve trafik...
Gerede’de 3 günlük elektrik kesintisi
İlçemiz Gerede genelinde şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 04, 05 ve 06 Aralık 2017 tarihlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.