ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

SALMAN: “MEDYA GÜCÜNÜN KULLANILMASI GEREK”

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, İlçemiz Gerede’de konferans verdi. Gerede Müftülüğü Konferans Salonu’nda din görevlilerine yönelik ”Din ve Medya “konulu Konferans’ta, medya gücünün kullanılması gerektiğine değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman, “Medya haber amaçlı kurulmuştur. Eğlence aracı olmuştur, şimdi de bir güç aracı olmuştur. Madem güçtür, biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halkımıza, insanlığa aktarmalıyız. Çok geç olsa da medya gücünü iyi kullanmalıyız. Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir” dedi.

SALMAN: “MEDYA GÜCÜNÜN KULLANILMASI GEREK”
  • 16.01.2015
  • 1.606 kez okundu

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı (1)Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, İlçemiz Gerede’de konferans verdi. Gerede Müftülüğü Konferans Salonu’nda din görevlilerine yönelik ”Din ve Medya “konulu Konferans’ta, medya gücünün kullanılması gerektiğine değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman, “Medya haber amaçlı kurulmuştur. Eğlence aracı olmuştur, şimdi de bir güç aracı olmuştur. Madem güçtür, biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halkımıza, insanlığa aktarmalıyız. Çok geç olsa da medya gücünü iyi kullanmalıyız. Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halka ve insanlığa aktarmalıyız’’ dedi.

Gerede Müftülüğü Mesleki Gelişim Konferanslarından 4.sünü düzenledi. Gerede Müftülüğü Mesleki Gelişim Konferansları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, Gerede Müftülüğü Konferans Salonu’nda din görevlilerine yönelik ”Din ve Medya “konulu konferans verdi.

Kur’an tilavetiyle başlayan konferansta açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Hasan İzmirli; ilk insan ilk peygamberle birlikte din olgusu ortaya çıktığını, insan yaşadığı evrende merak ve hayret duygusuyla hayatı, varlık âlemini incelemeye, araştırmaya koyduğunu söyledi.

İnsanlar tarih boyunca duygularını, tepkilerini, bilgilerini, ihtiyaçlarını çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ifade ettiğini belirten İzmirli, “Günümüz modern iletişim ve bilişim çağına gelinceye kadar iletişim, medya araç ve yöntemleri farklılık göstermiştir. Günümüzde basılı, görsel medya araçları yanında Radyo, Tv, internet, facebook, twetter vs. sosyal medya artık bizlerle yaşıyor’’ dedi.

Dr. Yüksel Salman “Din ve Medya” konulu konuşmasına, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşundan günümüze kadarki serüvenini anlatarak başladı. Salman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevinin, kuruluş kanunu olan 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun’da ‘İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek olduğunu söyledi.

Salman, Diyanet İşleri Başkanlığı milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi ve toplumu din konusunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aydınlatmayı amacı edinerek gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta, hazırlatmakta, bunları inceleyerek süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıttığını belirterek, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulduğu 3 Mart 1924’ten önce dini yayın hizmetlerini bir bakanlık olan Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti yürütmüştür. Milli mücadelenin o zorlu şartlarında Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti birçok dini nitelikli yayın ortaya koymuştur’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu ilk yıllardan itibaren yayın hizmetlerine önem verdiğinin altını çizen Yüksel Salman, şöyle konuştu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 Şubat 1925 tarihinde aldığı tarihi bir kararla Diyanet İşleri Reisliğince Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tefsiri ve hadis tercümelerinin yaptırılmasını ve bu yayın faaliyeti için devlet bütçesinden özel ödenek ayrılmasını kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda Elmalılı Hamdi Yazır tarafından 1935 yılından itibaren yayınına başlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adıyla dokuz ciltlik bir tefsir hazırlanmış ve Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih tercüme edilmiştir. Eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kamil Miras tarafından tercüme edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yine TBBM ve Başvekâlet’in kararı üzerine, Diyanet İşleri Reisliği,  yaklaşık bir yıl içinde, 51 adet hutbe tertipleyip bunları bir kitap halinde basıma hazır hale getirmiştir. Eser, “Türkçe Hutbe” adıyla ve Başkanlığın ilk yayınlarından biri olarak 1927’de eski harflerle basılıp din görevlilerin istifadesine sunulmuştur.’’

Salman, Başkanlığın yayın hizmetleri 1924 yılından 1950 yılına kadar Zât İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, 29.4.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 Sayılı Kanuna göre Yayın Müdürlüğü kurulmuş olup, yayın hizmetlerinin basım, satış ve dağıtım işlemlerini hızlandırmak için 9.7.1951 tarihinde Dini Yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı kurulduğunu kaydetti.

Özellikle 1950’den itibaren yayın hizmetleri bir ivme kazandığını hatırlatan Salman, ‘’Diyanet İşleri Başkanı Merhum Ahmet Hamdi Akseki’nin gayretleriyle yayın hizmetlerinde artış olmuştur. Bizzat Ahmet Hamdi Akseki tarafından hedef kitle gözetilerek hazırlanan “İslam Dini”, “Köylüye Din Dersleri” ve “Yavrularımıza Din Dersleri” adlı eserler yayınlanmıştır’’ dedi.

Başkanlık, 1962’de “Diyanet” adlı süreli yayını, 1968 yılında Diyanet Gazetesi’nin yayınını başlattığını belirten Yüksel Salman, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı, 1979 yılında Diyanet Çocuk Dergisi’ni, 1999 yılında Diyanet Avrupa Dergisi’ni yayın hayatına kazandırmıştır. Süreli yayın faaliyetleri, günümüzde Diyanet İlmi Dergi, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ve yayın hayatına Mart 2012’de başlamış olan Diyanet Aile Dergisi ile yayın hayatına devam etmektedir’’ şeklinde konuştu.

01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı gereği Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirtip görevlerini anlatan Salman şöyle devam etti; Genel Müdürlüğün temel görevleri; “Gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamak, hazırlatmak, bunları inceleyerek yayımlamak, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda radyo ve televizyon yayını yapmak, radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere programlar hazırlamak ve hazırlatmak, bu konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve İslam dinine mensup topluluklara yönelik değişik dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve gerektiğinde bunları ücretsiz dağıtmak, süreli yayınlar yapmak, gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmak olarak belirlenmiştir” diyen Salman, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde; Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı, Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Daire Başkanlıkları kurulduğunu anlattı.

Başkanlığın çalışmalarını anlatan Salman, ‘’Türkçe eserler yanında yabancı dillerde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde yaşayan soydaşlarımıza yönelik farklı lehçelerde eserler basılmıştır. Özelikle 2003-2011 yılları arasında çocuklar, gençler, halk ve aydınlar olmak üzere toplumun değişik kesimlerine hitap eden yayınlara ağırlık verilmiş, yayınlarda içerik ve görsellik kalitesi artırılmış, 10 ayrı serideki yayın çeşitliliği 856’ye ulaşmıştır’’ dedi.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü kanunla kendisine yüklenen temel görevler çerçevesinde günümüzün dini ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan, çağdaş yayıncılık ilkelerini göz önünde bulunduran bir anlayışla yayın hizmetlerini yürütmeye devam ettiğini söyleyen Salman, Başkanlığın yayın hizmetlerinin insanın manevi dünyasını geliştirerek iç huzurunu sağlaması, ahlaki yaşantısını güzelleştirmesi ve toplumun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmesi, huzur ve dayanışma içerisinde yaşama katkı sağlamasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerinin ulusal ve küresel anlamda devam ettiğini anlatan Yüksel Salman, ‘’140 ülkede çalışmalarımız var. Diyanet Radyomuz tüm illerde yayında. Diyanet Televizyonumuz 67 farklı programla yayına devam ediyor. Yeni Türkiye’de, Yeni Diyanet çok donanımlı olmak zorunda, adeta kendimize format atıp, yeniden başlamalıyız. “Bilgi sahibi olmadan hikmet sahibi olunmaz!” Maalesef  %94’ü televizyon seyreden, %5’i kitap okuyan bir ülkede yaşıyoruz. “Boş çuval ayakta durmaz! Bir çiçekle bahar gelmez” onun için çok çalışmalıyız. Din hizmetinde hepimiz istihdam ediliyoruz’’ diye konuştu.

Medya gücünün kullanılması gerektiğine değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman, ‘’Medya haber amaçlı kurulmuştur. Eğlence aracı olmuştur, şimdi de bir güç aracı olmuştur. Madem güçtür, biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini, sosyal, kültürel birikimini, dinin özünü, halkımıza, insanlığa aktarmalıyız. Çok geç olsa da medya gücünü iyi kullanmalıyız. Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans sonunda Gerede Müftüsü Hasan İzmirli, Dini Yayılar Genel Müdürü Yüksel Salman’a hediye takdim etti.

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı (2)

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı

Görevlilerin mesleki gelişim konferansı (1)

Etiketler: / / / / / / / /

Minik adımlar, büyük ufuklar programı
Gerede İlçe Müftülüğü ve Gerede Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen değerler eğitimi kapanış programı 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü...
Gerede’de Osmanlı geleneği sürdürüldü
Kadim ramazan geleneği olan Enderun usulü teravih namazı Gerede Yeni Cami’de kılınan namaz ile eda edildi. Bolu İl ve Gerede...
10 yolcu ölümden döndü
Gerede Bolu arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs D- 100 yolunun sol şeridine arıza nedeniyle bırakılan iş makinesine arkadan çarptı ve...
GEREDE’YE KETEM DURAĞI YAPILDI
İlçemiz Gerede’ye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) durağı açıldı. Kanserin erken tanısı konusunda toplumsal...
Parti temsilcileri Kaymakamlıkta toplandı
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi...
Ak Adaylar Gerede’ye çıkarma yaptı
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu Milletvekili Adayları Arzu Aydın, Metin Vural ve İl Teşkilatı Gerede ilçesine çıkarma yaparak...
FEHMİ KÜPÇÜ YENİDEN ADAY
AK PARTİ BOLU MİLLETVEKİLLERİ SIRALAMASI BELLİ OLDU 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ak Parti Bolu milletvekilleri...
AK PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU
24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ak Parti Bolu milletvekilleri sıralaması belli oldu. 1-Arzu Aydın 2-Fehmi Küpçü...
Doğanay, Bakanlık Müşavirliği’ne atandı
Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu’nun kapatılmasının ardından TAPDK’nin üst kurul üyesi Geredeli hemşerimiz Murat Doğanay, Ekonomi Bakanlığı’nın birinci derece...
19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü...
Kaymakam Ünsal’dan 19 Mayıs mesajı
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gerede Kaymakamı Cengiz...
Bilgievi öğrencileri belgelerini aldı
Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi velilere yönelik düzenlediği etkinliğin ardından bu haftada derslere katılan 2, 3, ve 4.sınıf öğrencilerini mutlu...
AŞEVİ, SICAK AŞ ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan Gerede Belediyesi 18 yıldır sıcak aş dağıtımı yapmaya devam ediyor. Hayırseverlerin destekleri ile alınan malzemeler...
“Emlak verginizi ödemeyi unutmayın”
Gerede’de mesken ve işyerlerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2018 yılı 1. taksit ödemeleri başladı. Mükellefler ödemelerini 31 Mayıs...
Hastane de bütün bölümler yeni binada
2016 yılında yapımı başlayan Gerede Devlet Hastanesinin inşaatı ve teşrifatı tamamlanarak tüm bölümleri ile hizmet vermeye başladı. Gerede Devlet Hastanesi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.