ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!
  • 17.06.2013
  • 1.612 kez okundu

TÜM DETAYLAR BU HABERDE

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, ilçedeki birinci gündem maddesi olan Demirciler Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin akıllarda soru işaretleri bıraktıran, hak sahiplerini düşündüren, bölgede nelerin yaşanacağını düşündüren konuları tüm açıklığıyla gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Serkan Candan’a anlattı. Baygın, röportajda verdiği yanıtlarla mülk sahiplerini sevindirecek çok önemli bilgiler verdi.

Yıkım etap etap olacak, mülk sahiplerinin daireleri ilçenin merkezi bu alan olacağı için ilçedeki en değerli yapılar olacak, bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilecek yine arsa sahiplerine de müteahhitlik sisteminde uygulanan miktarlar baz alınarak mülkler verilecek. İşte projeye ilişkin tüm detayların yer aldığı röportaj:

İlçemizde kentsel dönüşüm uygulaması yapmaya neden gerek duydunuz?

_Baygın: Ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de mevcut yapılarımız gerek malzeme, gerek işçilik açısından çok kötü durumda olup, can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek boyutlardadır. Bu sebeple hükümetimiz ülkemizde kentsel dönüşüm hamlesi başlatmıştır. Bu kapsamda 6.5 milyon konut, 15-20 yıl içerisinde yıkılarak, yeniden inşa edilecektir.

İlçemizdeki yapıların büyük bir kısmı can ve mal güvenliği riski taşımaktadır. Bu durum kentsel dönüşüm uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte biz de Gerede olarak, ilçemizdeki yapıları gözden geçirip, etaplar halinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz.

İlk etap olarak dönüşüm yapmayı düşündüğünüz Demirciler Mahallesi’ndeki riskli alan sınırları nereleri kapsamaktadır?

_Baygın: Riskli alan ilan edilmesi düşünülen alan sınırları, kuzeyde Belediyemizin de üzerinde bulunduğu Hacı Emin Efendi Caddesi, doğuda PTT binası ve Halil Nom İlköğretim Okulunun da bulunduğu Turgut Özal Caddesi, batıda Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi (Çayboyu caddesi), güneyde harman sokak (Terminal) arasında kalan, yaklaşık 90.000 m2’lik alanı kapsamaktadır.

Kentsel dönüşümün ilk etabının Demirciler Mahallesi olmasının sebepleri nelerdir?

_Baygın: Bilindiği üzere İlçemiz 1. Derece deprem bölgesinde ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. 1944 yılında yaşanan Gerede depreminde en fazla yıkımın olduğu mahalle Demirciler Mahallesidir. Alandaki mevcut yapı stoğunun; %96’sı, günümüz deprem yönetmeliği şartlarını taşımayan, can ve mal güvenliği açısından riskli yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların büyük bir bölümü de 40 yaşın üzerinde eski yapılardan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir alanda sadece 5 adet bina, deprem yönetmeliğine uygundur. Dönüşüm alanı içinde, ambulans, itfaiye vb. araçların giremeyeceği kadar dar sokaklar bulunmaktadır.

Kentsel dönüşümün uygulanması aşamasında dikkat edeceğiniz hususlar veya genel ilkeleriniz nelerdir?

_Baygın: İlk önceliğimiz, projenin vatandaş odaklı olması ve herhangi bir mağduriyete sebep olmadan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. “Her bağımsız birime karşılık bağımsız birim” verilmesi genel ilkemizdir. Bu şu anlama gelmektedir. Bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilebilecektir. Alandaki mülk sahiplerine mevcut gayrimenkulüne karşılık verilecek olan bağımsız birim miktarı belirlenirken, piyasadaki müteahhitlik oranları dikkate alınacaktır. Yani, bahse konu alanda arsası olan bir vatandaşımız, kat karşılığı yerini müteahhide verdiğinde, yerine karşılık müteahhitten alabileceği bağımsız birim miktarı kadar bağımsız birim proje kapsamında kendisine önerilecektir.

Riskli alan olarak ilan edilen bölgenin içindeki sağlam binalar da yıkıma dâhil edilecek mi?

_Baygın: Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde sağlam yapı bulunması hâlinde, bu sağlam yapı uygulama dışı tutulabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü açısından gerekmesi hâlinde, riskli alan içerisinde kalan sağlam binalar da yıkılacaktır.

Riskli alanda yeni verilmiş ruhsatlar, devam eden inşaatlar ve yeni verilecek ruhsatların durumu ne olacak?

_Baygın: Bahse konu alanın riskli alan olarak ilan edilmesi durumunda, şu an devam etmekte olan ve yeni başlayacak olan tüm inşaatlar durdurulacaktır. Bu alanda yeni inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

Bu alanda yer alan mevcut bağımsız birimlerin (daire-dükkan) m2’lerine karşılık, verilecek olan yeni bağımsız birim m2’leri ne olacak?

_Baygın: Öncelikle şunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu alanda bağımsız birimi (daire-dükkan) olan herkese, sahip olduğu bağımsız birim sayısı kadar, yeni bağımsız birim önerilecektir.

Yeni verilecek bağımsız birim m2’leri, mevcut binanın yaşı, cinsi (betonarme, ahşap vb.) ve yıpranma oranları dikkate alınarak belirlenecek olan değerlendirme katsayılarıyla çarpılması sonucu çıkacak olan m2’deki daire veya dükkanı üste hiç para vermeden alabilecektir.

Örneğin, alanda 120 m2’lik dairesi bulunan hak sahibine, binasının yaşı, cinsi, yıpranma durumuna göre,hiçbir fark ödemeden;

0-5 yaşında ise yaklaşık 100-115 m2, 5-13 yaşında ise yaklaşık 90-105 m2, 13-25  yaşında ise yaklaşık 80-95 m2, 25-40 yaşında ise yaklaşık 70-85 m2 daire verilebilecektir. Binası 40 yaşın üzerinde ise, arsa üzerinden müteahhitlik oranları dikkate alınarak daire önerilecektir.

Hak sahiplerine fark ödemesi doğması durumunda, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza devletin herhangi bir desteği olacak mı?

_Baygın: Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, devletimizin, bankalar ve finans kuruluşları ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde kredi ve faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Dönüşüm uygulamaları safhasında hak sahiplerine kira vb. yardımlar yapılacak mı?

_Baygın: Bu safhada anlaşma ile tahliye edilen yapı sahiplerine 18 ay boyunca kira yardımı ve ayrıca taşınma yardımı yapılacaktır.

Dönüşüm projesi alanı içinde kalan binaların tamamı aynı zamanda mı yıkılacak? Projenin yapımı aşamasında aileler nerede ikamet ettirilecek?

_Baygın: Alan içerisinde yer alan tüm binaların aynı anda yıkılması söz konusu değildir. Kentsel tasarım planları yapıldıktan sonra, proje etaplara bölünecek ve etaplar halinde uygulamasına başlanılacaktır. Alan içinde öncelikle bina ve nüfus yoğunluğunun az olduğu ve eski binaların bulunduğu bölgelerin yıkılıp yeniden yapılmasından sonra, cadde kenarında yer alan diğer kısımların yapılması planlanmaktadır. Proje etaplar halinde uygulanacağından, herkesin düşündüğü şekilde büyük bir konut ihtiyacı söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, şu an ilçemizde yeni yapılmış olan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yaklaşık 800 konut bulunmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarına yönelik bir sıkıntı oluşmayacaktır.

Binası yıkılan hak sahiplerine, verilecek olan yeni bağımsız birimler, sahibi oldukları aynı yerlerden mi verilecek?

_Baygın: Hak sahiplerine verilecek olan yeni bağımsız birimler, yapılacak kentsel tasarım planları doğrultusunda, mümkün olduğu takdirde aynı yerlerinden veya eski konumuna en yakın yerlerden önerilecektir.

Kentsel dönüşüm süreci nasıl işleyecek?

_Baygın: Bu süreçte öncelikle bahse konu alanın riskli alan ilan edilmesi yönünde karar alınacak ve kararın 1-2 aylık bir süreç içerisinde Bakanlar Kurulunca değerlendirilip onaylanması sonucunda, bahse konu alan resmi gazetede yayınlanarak riskli alan olarak ilan edilecektir. Bundan sonraki ortalama 6-8 aylık süreçte ise, alanda bulunan taşınmazların malik listeleri, değer tespitleri, uzlaşma esasları, kentsel tasarım planları hazırlanarak, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanacaktır. Bu çalışmaların tamamlanmasına istinaden, etaplar halinde yıkım ve yapım çalışmalarına başlanılacaktır. Bu çalışmaların tamamının 3 yıllık bir süre içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Belediye olarak bu projeyi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?

_Baygın: Tabiî ki bu kadar büyük bir projeyi Belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi, söz konusu değildir. Ancak,6306 sayılı “Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında riskli alan ilan edilerek, kentsel dönüşüm uygulaması yapacak olan Belediyelere, devletimiz, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm kaynağı, bakanlık bünyesinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabından aktarmaktadır.

Binalarda değer kaybı olacak mı?

_Baygın: Bahse konu alan, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden planlanarak, yolları, yeşil alanları, otopark alanları, parkları vb. sosyal donatı alanları ile çağdaş şehircilik anlayışına uygun yaşam alanları oluşturulacaktır. Bu sayede, hak sahiplerinin yaşam kalitesi artacak, hem de sahip oldukları gayrimenkulleri 2–3 kat değer kazanacaktır. Projenin vatandaş açısından hiçbir dezavantajı olmayıp, risk unsuru taşıyan mevcut yapı dokusunun kent planlama ilkelerine uygun mülkiyet haklarını koruyan çağdaş kentleşme oluşumunu sağlayacak olan bir dönüşüm projesidir.

Gerede’ye F-5 Uçağı geliyor
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Geredeli hemşerimiz Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Mustafa Allar...
GEREDE DOSYASINDA TAHLİYE YOK
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Gerede ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8’i tutuklu 20 kişinin yargılanmasına, Y.N.G. ve...
GEREDE İLÇE İMAMININ ZOR ANLARI
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Gerede yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame sonrası yargılamalarına başlanılan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Hazırlanan iddianamede örgütün...
GUBYO’da Gerede ekonomisi anlatıldı
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı üniversite sanayi işbirliği kapsamındaki programlarına devam ediyor. İşbirliği kapsamında Gerede Ticaret ve Sanayi Odası...
Kaymakam Ünsal’dan GUBYO ziyareti
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Kadir Murat Altıntaş’ı ziyaret etti. Ziyarette GUBYO Genel Sekreteri...
Gerede TSO’dan hibe eğitimi
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Marka) işbirliğinde girişimcilik eğitimi düzenliyor. Kursu başarı ile bitirenler 50 bin...
KÜPÇÜ, MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMAYLA ALKIŞ ALDI
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başbakanlık bütçesi görüşülürken şahsı adına lehte konuşma yapan AK Parti Bolu Milletvekili Geredeli hemşerimiz Fehmi Küpçü...
GEREDE YAPILANMASINDA 20 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA
FETO/PDY terör örgütünün Gerede ilçesindeki yapılanması için haklarında iddianame hazırlanan 8’i tutuklu 20 kişi hakim karşısına çıktı. 17 aydır tutuklu...
GEREDE’NİN ESKİ BAŞKOMİSERE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
15 Temmuz Darbe girişimi sırsında Gerede Esentepe Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli bulunan Başkomiser Adil Polat hakkında açılan dava sonuçlandı. Darbenin...
Gerede SYDV Mütevelli heyetini seçecek
Gerede’de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) arasından temsilci seçimi yapılacağını belirten Gerede SYDV, 27 Aralık’ta Kaymakamlıkta yapılacak seçim ile...
Buluşma Dayıoğlu Camii’nde yapıldı
Gerede İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması 08 Aralık 2017 Cuma günü Dayıoğlu Camii’nde yapıldı. Eda edilen sabah...
Kaymakamdan 92 köye ziyaret
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, ilçemize bağlı 92 köyü de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, köy ziyaret ve...
Miniklerin Müftü ziyareti
Gerede İlçe Müftülüğü merkez binasında eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nu makamında ziyaret ederek...
Gerede’de mera ıslah çalışmaları tamamlandı
Gerede’de 900 dekar alanda “Mera Islahı Uygulama Projesi” kapsamında Gerede ilçesi Samat köyü yaylasında mera ıslah çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında...
Hakkari Şemdinli’ye Geredeli Müftü
Geredeli hemşerimiz Osman Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı ile Şemdinli ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. Çanakkale ili Gelibolu İlçe Vaizi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.