ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!
  • 17.06.2013
  • 1.033 kez okundu

TÜM DETAYLAR BU HABERDE

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, ilçedeki birinci gündem maddesi olan Demirciler Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin akıllarda soru işaretleri bıraktıran, hak sahiplerini düşündüren, bölgede nelerin yaşanacağını düşündüren konuları tüm açıklığıyla gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Serkan Candan’a anlattı. Baygın, röportajda verdiği yanıtlarla mülk sahiplerini sevindirecek çok önemli bilgiler verdi.

Yıkım etap etap olacak, mülk sahiplerinin daireleri ilçenin merkezi bu alan olacağı için ilçedeki en değerli yapılar olacak, bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilecek yine arsa sahiplerine de müteahhitlik sisteminde uygulanan miktarlar baz alınarak mülkler verilecek. İşte projeye ilişkin tüm detayların yer aldığı röportaj:

İlçemizde kentsel dönüşüm uygulaması yapmaya neden gerek duydunuz?

_Baygın: Ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de mevcut yapılarımız gerek malzeme, gerek işçilik açısından çok kötü durumda olup, can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek boyutlardadır. Bu sebeple hükümetimiz ülkemizde kentsel dönüşüm hamlesi başlatmıştır. Bu kapsamda 6.5 milyon konut, 15-20 yıl içerisinde yıkılarak, yeniden inşa edilecektir.

İlçemizdeki yapıların büyük bir kısmı can ve mal güvenliği riski taşımaktadır. Bu durum kentsel dönüşüm uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte biz de Gerede olarak, ilçemizdeki yapıları gözden geçirip, etaplar halinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz.

İlk etap olarak dönüşüm yapmayı düşündüğünüz Demirciler Mahallesi’ndeki riskli alan sınırları nereleri kapsamaktadır?

_Baygın: Riskli alan ilan edilmesi düşünülen alan sınırları, kuzeyde Belediyemizin de üzerinde bulunduğu Hacı Emin Efendi Caddesi, doğuda PTT binası ve Halil Nom İlköğretim Okulunun da bulunduğu Turgut Özal Caddesi, batıda Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi (Çayboyu caddesi), güneyde harman sokak (Terminal) arasında kalan, yaklaşık 90.000 m2’lik alanı kapsamaktadır.

Kentsel dönüşümün ilk etabının Demirciler Mahallesi olmasının sebepleri nelerdir?

_Baygın: Bilindiği üzere İlçemiz 1. Derece deprem bölgesinde ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. 1944 yılında yaşanan Gerede depreminde en fazla yıkımın olduğu mahalle Demirciler Mahallesidir. Alandaki mevcut yapı stoğunun; %96’sı, günümüz deprem yönetmeliği şartlarını taşımayan, can ve mal güvenliği açısından riskli yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların büyük bir bölümü de 40 yaşın üzerinde eski yapılardan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir alanda sadece 5 adet bina, deprem yönetmeliğine uygundur. Dönüşüm alanı içinde, ambulans, itfaiye vb. araçların giremeyeceği kadar dar sokaklar bulunmaktadır.

Kentsel dönüşümün uygulanması aşamasında dikkat edeceğiniz hususlar veya genel ilkeleriniz nelerdir?

_Baygın: İlk önceliğimiz, projenin vatandaş odaklı olması ve herhangi bir mağduriyete sebep olmadan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. “Her bağımsız birime karşılık bağımsız birim” verilmesi genel ilkemizdir. Bu şu anlama gelmektedir. Bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilebilecektir. Alandaki mülk sahiplerine mevcut gayrimenkulüne karşılık verilecek olan bağımsız birim miktarı belirlenirken, piyasadaki müteahhitlik oranları dikkate alınacaktır. Yani, bahse konu alanda arsası olan bir vatandaşımız, kat karşılığı yerini müteahhide verdiğinde, yerine karşılık müteahhitten alabileceği bağımsız birim miktarı kadar bağımsız birim proje kapsamında kendisine önerilecektir.

Riskli alan olarak ilan edilen bölgenin içindeki sağlam binalar da yıkıma dâhil edilecek mi?

_Baygın: Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde sağlam yapı bulunması hâlinde, bu sağlam yapı uygulama dışı tutulabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü açısından gerekmesi hâlinde, riskli alan içerisinde kalan sağlam binalar da yıkılacaktır.

Riskli alanda yeni verilmiş ruhsatlar, devam eden inşaatlar ve yeni verilecek ruhsatların durumu ne olacak?

_Baygın: Bahse konu alanın riskli alan olarak ilan edilmesi durumunda, şu an devam etmekte olan ve yeni başlayacak olan tüm inşaatlar durdurulacaktır. Bu alanda yeni inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

Bu alanda yer alan mevcut bağımsız birimlerin (daire-dükkan) m2’lerine karşılık, verilecek olan yeni bağımsız birim m2’leri ne olacak?

_Baygın: Öncelikle şunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu alanda bağımsız birimi (daire-dükkan) olan herkese, sahip olduğu bağımsız birim sayısı kadar, yeni bağımsız birim önerilecektir.

Yeni verilecek bağımsız birim m2’leri, mevcut binanın yaşı, cinsi (betonarme, ahşap vb.) ve yıpranma oranları dikkate alınarak belirlenecek olan değerlendirme katsayılarıyla çarpılması sonucu çıkacak olan m2’deki daire veya dükkanı üste hiç para vermeden alabilecektir.

Örneğin, alanda 120 m2’lik dairesi bulunan hak sahibine, binasının yaşı, cinsi, yıpranma durumuna göre,hiçbir fark ödemeden;

0-5 yaşında ise yaklaşık 100-115 m2, 5-13 yaşında ise yaklaşık 90-105 m2, 13-25  yaşında ise yaklaşık 80-95 m2, 25-40 yaşında ise yaklaşık 70-85 m2 daire verilebilecektir. Binası 40 yaşın üzerinde ise, arsa üzerinden müteahhitlik oranları dikkate alınarak daire önerilecektir.

Hak sahiplerine fark ödemesi doğması durumunda, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza devletin herhangi bir desteği olacak mı?

_Baygın: Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, devletimizin, bankalar ve finans kuruluşları ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde kredi ve faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Dönüşüm uygulamaları safhasında hak sahiplerine kira vb. yardımlar yapılacak mı?

_Baygın: Bu safhada anlaşma ile tahliye edilen yapı sahiplerine 18 ay boyunca kira yardımı ve ayrıca taşınma yardımı yapılacaktır.

Dönüşüm projesi alanı içinde kalan binaların tamamı aynı zamanda mı yıkılacak? Projenin yapımı aşamasında aileler nerede ikamet ettirilecek?

_Baygın: Alan içerisinde yer alan tüm binaların aynı anda yıkılması söz konusu değildir. Kentsel tasarım planları yapıldıktan sonra, proje etaplara bölünecek ve etaplar halinde uygulamasına başlanılacaktır. Alan içinde öncelikle bina ve nüfus yoğunluğunun az olduğu ve eski binaların bulunduğu bölgelerin yıkılıp yeniden yapılmasından sonra, cadde kenarında yer alan diğer kısımların yapılması planlanmaktadır. Proje etaplar halinde uygulanacağından, herkesin düşündüğü şekilde büyük bir konut ihtiyacı söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, şu an ilçemizde yeni yapılmış olan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yaklaşık 800 konut bulunmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarına yönelik bir sıkıntı oluşmayacaktır.

Binası yıkılan hak sahiplerine, verilecek olan yeni bağımsız birimler, sahibi oldukları aynı yerlerden mi verilecek?

_Baygın: Hak sahiplerine verilecek olan yeni bağımsız birimler, yapılacak kentsel tasarım planları doğrultusunda, mümkün olduğu takdirde aynı yerlerinden veya eski konumuna en yakın yerlerden önerilecektir.

Kentsel dönüşüm süreci nasıl işleyecek?

_Baygın: Bu süreçte öncelikle bahse konu alanın riskli alan ilan edilmesi yönünde karar alınacak ve kararın 1-2 aylık bir süreç içerisinde Bakanlar Kurulunca değerlendirilip onaylanması sonucunda, bahse konu alan resmi gazetede yayınlanarak riskli alan olarak ilan edilecektir. Bundan sonraki ortalama 6-8 aylık süreçte ise, alanda bulunan taşınmazların malik listeleri, değer tespitleri, uzlaşma esasları, kentsel tasarım planları hazırlanarak, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanacaktır. Bu çalışmaların tamamlanmasına istinaden, etaplar halinde yıkım ve yapım çalışmalarına başlanılacaktır. Bu çalışmaların tamamının 3 yıllık bir süre içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Belediye olarak bu projeyi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?

_Baygın: Tabiî ki bu kadar büyük bir projeyi Belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi, söz konusu değildir. Ancak,6306 sayılı “Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında riskli alan ilan edilerek, kentsel dönüşüm uygulaması yapacak olan Belediyelere, devletimiz, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm kaynağı, bakanlık bünyesinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabından aktarmaktadır.

Binalarda değer kaybı olacak mı?

_Baygın: Bahse konu alan, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden planlanarak, yolları, yeşil alanları, otopark alanları, parkları vb. sosyal donatı alanları ile çağdaş şehircilik anlayışına uygun yaşam alanları oluşturulacaktır. Bu sayede, hak sahiplerinin yaşam kalitesi artacak, hem de sahip oldukları gayrimenkulleri 2–3 kat değer kazanacaktır. Projenin vatandaş açısından hiçbir dezavantajı olmayıp, risk unsuru taşıyan mevcut yapı dokusunun kent planlama ilkelerine uygun mülkiyet haklarını koruyan çağdaş kentleşme oluşumunu sağlayacak olan bir dönüşüm projesidir.

Odunluk yangını korkuttu
İlçemiz Gerede’nin Demirciler Mahallesi’nde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. Emin B.’ye ait odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan Gerede...
Geredespor, Beyköy deplasmanında
Ligde 5.hafta da temsilcimiz Geredespor, Düzce ekibi Beyköy Belediyespor’a konuk olacak. Karşılaşma 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 15.00’de  Kaynaşlı...
Osman “Terim” farkı
Bölgesel Amatör Lig’de 11.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor ilk galibiyetini 4.hafta da Eskişehir Yunusemrespor karşısında 3-1’lik skor ile elde etti....
Geredespor transferi Deniz ile bitirdi
Bölgesel Amatör Lig’de 11. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor transferin son gününde kadrosunu kaleci transferi ile tamamladı. Geredespor, Boluspor alt...
Okul kantinleri denetlendi
Gerede Belediyesi Zabıta Ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde satılan gıdaların son kullanım tarihleri,...
Hafızlık Kursu’nun ilk betonu atıldı
İlçemiz Gerede’de Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitiminin daha sağlıklı, verimli sürdürülebilmesi ve “Hafız yatağı” sıfatının çok ileriki yıllara taşınabilmesi amacıyla,...
GUBYO’da bahçe düzenlemesi
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın yoğun gayretleri sonrasında İlçemize kazandırılan Gerede Uygulamalı...
Geredeliler büyük ilgi gösterdi
Aşure günü münasebetiyle 14 Ekim 2016 Cuma günü Cuma Namazına müteakip Yeni Camii önünde binlerce kişiye aşure tatlısı ikram edildi....
Geredeli Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile Külliye’de
Ülkemizin önemli ismi Geredeli sevilen hemşerimiz HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Kura...
GTSO bilgilendirme toplantısı yaptı
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Gerede Ticaret...
Fehmi Küpçü kime çattı?
Hac vazifesinin ardından memleketi Gerede’ye dönerek yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün hedefinde klavye...
3 günlük elektrik kesintisi
İlçemiz Gerede genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11, 12, 13 Ekim 2016 tarihlerinde 3 gün planlı elektrik kesintisi yapılacağı...
Gerede’de ki tarihi camilere ziyaret
Gerede’de eğitim gören üniversite öğrencileri Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle, ilçemizdeki tarihi camileri ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke...
Köylerimiz Geredeliler Derneği’nde buluşuyor
Merkezi Ankara’da bulunan Gerede Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği kurulduğu günden itibaren kapılarını bütün Geredeli hemşerilerine açıyor. Bu kapsamda Geredemizin...
Geleceğin siyasetçileri yetişiyor
Ak Parti Gerede İlçe Gençlik Kolları, bir dizi program için Kızılcahamam’a gitti. Ak Parti Gerede Gençlik Kolları gelişim, eğitim ve...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.