ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!
  • 17.06.2013
  • 1.847 kez okundu

TÜM DETAYLAR BU HABERDE

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, ilçedeki birinci gündem maddesi olan Demirciler Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin akıllarda soru işaretleri bıraktıran, hak sahiplerini düşündüren, bölgede nelerin yaşanacağını düşündüren konuları tüm açıklığıyla gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Serkan Candan’a anlattı. Baygın, röportajda verdiği yanıtlarla mülk sahiplerini sevindirecek çok önemli bilgiler verdi.

Yıkım etap etap olacak, mülk sahiplerinin daireleri ilçenin merkezi bu alan olacağı için ilçedeki en değerli yapılar olacak, bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilecek yine arsa sahiplerine de müteahhitlik sisteminde uygulanan miktarlar baz alınarak mülkler verilecek. İşte projeye ilişkin tüm detayların yer aldığı röportaj:

İlçemizde kentsel dönüşüm uygulaması yapmaya neden gerek duydunuz?

_Baygın: Ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de mevcut yapılarımız gerek malzeme, gerek işçilik açısından çok kötü durumda olup, can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek boyutlardadır. Bu sebeple hükümetimiz ülkemizde kentsel dönüşüm hamlesi başlatmıştır. Bu kapsamda 6.5 milyon konut, 15-20 yıl içerisinde yıkılarak, yeniden inşa edilecektir.

İlçemizdeki yapıların büyük bir kısmı can ve mal güvenliği riski taşımaktadır. Bu durum kentsel dönüşüm uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte biz de Gerede olarak, ilçemizdeki yapıları gözden geçirip, etaplar halinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz.

İlk etap olarak dönüşüm yapmayı düşündüğünüz Demirciler Mahallesi’ndeki riskli alan sınırları nereleri kapsamaktadır?

_Baygın: Riskli alan ilan edilmesi düşünülen alan sınırları, kuzeyde Belediyemizin de üzerinde bulunduğu Hacı Emin Efendi Caddesi, doğuda PTT binası ve Halil Nom İlköğretim Okulunun da bulunduğu Turgut Özal Caddesi, batıda Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi (Çayboyu caddesi), güneyde harman sokak (Terminal) arasında kalan, yaklaşık 90.000 m2’lik alanı kapsamaktadır.

Kentsel dönüşümün ilk etabının Demirciler Mahallesi olmasının sebepleri nelerdir?

_Baygın: Bilindiği üzere İlçemiz 1. Derece deprem bölgesinde ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. 1944 yılında yaşanan Gerede depreminde en fazla yıkımın olduğu mahalle Demirciler Mahallesidir. Alandaki mevcut yapı stoğunun; %96’sı, günümüz deprem yönetmeliği şartlarını taşımayan, can ve mal güvenliği açısından riskli yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların büyük bir bölümü de 40 yaşın üzerinde eski yapılardan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir alanda sadece 5 adet bina, deprem yönetmeliğine uygundur. Dönüşüm alanı içinde, ambulans, itfaiye vb. araçların giremeyeceği kadar dar sokaklar bulunmaktadır.

Kentsel dönüşümün uygulanması aşamasında dikkat edeceğiniz hususlar veya genel ilkeleriniz nelerdir?

_Baygın: İlk önceliğimiz, projenin vatandaş odaklı olması ve herhangi bir mağduriyete sebep olmadan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. “Her bağımsız birime karşılık bağımsız birim” verilmesi genel ilkemizdir. Bu şu anlama gelmektedir. Bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilebilecektir. Alandaki mülk sahiplerine mevcut gayrimenkulüne karşılık verilecek olan bağımsız birim miktarı belirlenirken, piyasadaki müteahhitlik oranları dikkate alınacaktır. Yani, bahse konu alanda arsası olan bir vatandaşımız, kat karşılığı yerini müteahhide verdiğinde, yerine karşılık müteahhitten alabileceği bağımsız birim miktarı kadar bağımsız birim proje kapsamında kendisine önerilecektir.

Riskli alan olarak ilan edilen bölgenin içindeki sağlam binalar da yıkıma dâhil edilecek mi?

_Baygın: Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde sağlam yapı bulunması hâlinde, bu sağlam yapı uygulama dışı tutulabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü açısından gerekmesi hâlinde, riskli alan içerisinde kalan sağlam binalar da yıkılacaktır.

Riskli alanda yeni verilmiş ruhsatlar, devam eden inşaatlar ve yeni verilecek ruhsatların durumu ne olacak?

_Baygın: Bahse konu alanın riskli alan olarak ilan edilmesi durumunda, şu an devam etmekte olan ve yeni başlayacak olan tüm inşaatlar durdurulacaktır. Bu alanda yeni inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

Bu alanda yer alan mevcut bağımsız birimlerin (daire-dükkan) m2’lerine karşılık, verilecek olan yeni bağımsız birim m2’leri ne olacak?

_Baygın: Öncelikle şunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu alanda bağımsız birimi (daire-dükkan) olan herkese, sahip olduğu bağımsız birim sayısı kadar, yeni bağımsız birim önerilecektir.

Yeni verilecek bağımsız birim m2’leri, mevcut binanın yaşı, cinsi (betonarme, ahşap vb.) ve yıpranma oranları dikkate alınarak belirlenecek olan değerlendirme katsayılarıyla çarpılması sonucu çıkacak olan m2’deki daire veya dükkanı üste hiç para vermeden alabilecektir.

Örneğin, alanda 120 m2’lik dairesi bulunan hak sahibine, binasının yaşı, cinsi, yıpranma durumuna göre,hiçbir fark ödemeden;

0-5 yaşında ise yaklaşık 100-115 m2, 5-13 yaşında ise yaklaşık 90-105 m2, 13-25  yaşında ise yaklaşık 80-95 m2, 25-40 yaşında ise yaklaşık 70-85 m2 daire verilebilecektir. Binası 40 yaşın üzerinde ise, arsa üzerinden müteahhitlik oranları dikkate alınarak daire önerilecektir.

Hak sahiplerine fark ödemesi doğması durumunda, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza devletin herhangi bir desteği olacak mı?

_Baygın: Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, devletimizin, bankalar ve finans kuruluşları ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde kredi ve faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Dönüşüm uygulamaları safhasında hak sahiplerine kira vb. yardımlar yapılacak mı?

_Baygın: Bu safhada anlaşma ile tahliye edilen yapı sahiplerine 18 ay boyunca kira yardımı ve ayrıca taşınma yardımı yapılacaktır.

Dönüşüm projesi alanı içinde kalan binaların tamamı aynı zamanda mı yıkılacak? Projenin yapımı aşamasında aileler nerede ikamet ettirilecek?

_Baygın: Alan içerisinde yer alan tüm binaların aynı anda yıkılması söz konusu değildir. Kentsel tasarım planları yapıldıktan sonra, proje etaplara bölünecek ve etaplar halinde uygulamasına başlanılacaktır. Alan içinde öncelikle bina ve nüfus yoğunluğunun az olduğu ve eski binaların bulunduğu bölgelerin yıkılıp yeniden yapılmasından sonra, cadde kenarında yer alan diğer kısımların yapılması planlanmaktadır. Proje etaplar halinde uygulanacağından, herkesin düşündüğü şekilde büyük bir konut ihtiyacı söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, şu an ilçemizde yeni yapılmış olan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yaklaşık 800 konut bulunmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarına yönelik bir sıkıntı oluşmayacaktır.

Binası yıkılan hak sahiplerine, verilecek olan yeni bağımsız birimler, sahibi oldukları aynı yerlerden mi verilecek?

_Baygın: Hak sahiplerine verilecek olan yeni bağımsız birimler, yapılacak kentsel tasarım planları doğrultusunda, mümkün olduğu takdirde aynı yerlerinden veya eski konumuna en yakın yerlerden önerilecektir.

Kentsel dönüşüm süreci nasıl işleyecek?

_Baygın: Bu süreçte öncelikle bahse konu alanın riskli alan ilan edilmesi yönünde karar alınacak ve kararın 1-2 aylık bir süreç içerisinde Bakanlar Kurulunca değerlendirilip onaylanması sonucunda, bahse konu alan resmi gazetede yayınlanarak riskli alan olarak ilan edilecektir. Bundan sonraki ortalama 6-8 aylık süreçte ise, alanda bulunan taşınmazların malik listeleri, değer tespitleri, uzlaşma esasları, kentsel tasarım planları hazırlanarak, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanacaktır. Bu çalışmaların tamamlanmasına istinaden, etaplar halinde yıkım ve yapım çalışmalarına başlanılacaktır. Bu çalışmaların tamamının 3 yıllık bir süre içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Belediye olarak bu projeyi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?

_Baygın: Tabiî ki bu kadar büyük bir projeyi Belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi, söz konusu değildir. Ancak,6306 sayılı “Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında riskli alan ilan edilerek, kentsel dönüşüm uygulaması yapacak olan Belediyelere, devletimiz, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm kaynağı, bakanlık bünyesinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabından aktarmaktadır.

Binalarda değer kaybı olacak mı?

_Baygın: Bahse konu alan, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden planlanarak, yolları, yeşil alanları, otopark alanları, parkları vb. sosyal donatı alanları ile çağdaş şehircilik anlayışına uygun yaşam alanları oluşturulacaktır. Bu sayede, hak sahiplerinin yaşam kalitesi artacak, hem de sahip oldukları gayrimenkulleri 2–3 kat değer kazanacaktır. Projenin vatandaş açısından hiçbir dezavantajı olmayıp, risk unsuru taşıyan mevcut yapı dokusunun kent planlama ilkelerine uygun mülkiyet haklarını koruyan çağdaş kentleşme oluşumunu sağlayacak olan bir dönüşüm projesidir.

Minik adımlar, büyük ufuklar programı
Gerede İlçe Müftülüğü ve Gerede Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen değerler eğitimi kapanış programı 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü...
Gerede’de Osmanlı geleneği sürdürüldü
Kadim ramazan geleneği olan Enderun usulü teravih namazı Gerede Yeni Cami’de kılınan namaz ile eda edildi. Bolu İl ve Gerede...
10 yolcu ölümden döndü
Gerede Bolu arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs D- 100 yolunun sol şeridine arıza nedeniyle bırakılan iş makinesine arkadan çarptı ve...
GEREDE’YE KETEM DURAĞI YAPILDI
İlçemiz Gerede’ye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) durağı açıldı. Kanserin erken tanısı konusunda toplumsal...
Parti temsilcileri Kaymakamlıkta toplandı
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi...
Ak Adaylar Gerede’ye çıkarma yaptı
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu Milletvekili Adayları Arzu Aydın, Metin Vural ve İl Teşkilatı Gerede ilçesine çıkarma yaparak...
FEHMİ KÜPÇÜ YENİDEN ADAY
AK PARTİ BOLU MİLLETVEKİLLERİ SIRALAMASI BELLİ OLDU 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ak Parti Bolu milletvekilleri...
AK PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU
24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ak Parti Bolu milletvekilleri sıralaması belli oldu. 1-Arzu Aydın 2-Fehmi Küpçü...
Doğanay, Bakanlık Müşavirliği’ne atandı
Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu’nun kapatılmasının ardından TAPDK’nin üst kurul üyesi Geredeli hemşerimiz Murat Doğanay, Ekonomi Bakanlığı’nın birinci derece...
19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü...
Kaymakam Ünsal’dan 19 Mayıs mesajı
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gerede Kaymakamı Cengiz...
Bilgievi öğrencileri belgelerini aldı
Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi velilere yönelik düzenlediği etkinliğin ardından bu haftada derslere katılan 2, 3, ve 4.sınıf öğrencilerini mutlu...
AŞEVİ, SICAK AŞ ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan Gerede Belediyesi 18 yıldır sıcak aş dağıtımı yapmaya devam ediyor. Hayırseverlerin destekleri ile alınan malzemeler...
“Emlak verginizi ödemeyi unutmayın”
Gerede’de mesken ve işyerlerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2018 yılı 1. taksit ödemeleri başladı. Mükellefler ödemelerini 31 Mayıs...
Hastane de bütün bölümler yeni binada
2016 yılında yapımı başlayan Gerede Devlet Hastanesinin inşaatı ve teşrifatı tamamlanarak tüm bölümleri ile hizmet vermeye başladı. Gerede Devlet Hastanesi...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.