ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

YA, O BÖLGE METRUK VAZİYETTE KALACAK YA DA ÇAĞDAŞ BİR MEYDANIMIZ OLACAK!

YA, O BÖLGE METRUK VAZİYETTE KALACAK YA DA ÇAĞDAŞ BİR MEYDANIMIZ OLACAK!
  • 20.11.2012
  • 895 kez okundu

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, bu ayki makalesinde bilinmez bir hal almaya başlayan Arasta Projesi’ne yer verdi.

Arasta Projesi’ne ilişkin tüm bilinmeyenleri kaleme alan Başkan Baygın, “Arasta Projesi ile 3700 m2 alanın 1200 m2´si yola terk edilecek, 800 m2´si de doğu kısmında yer alan 400 m2 miktarlı park ve yollarla birleştirilerek meydan olarak düzenlenecek, kalan alanda ise tarihi dokuyla uyumlu alışveriş merkezi yapılacak.”bilgisini verdi.

Baygın, belediyenin şehir merkezinde atıl bir vaziyette bulunan, ekonomik ve sosyal bakımdan işlevini tamamlamış bu alanın kentsel döşüm projesi çerçevesinde değiştirilerek, ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, ilçemize kent kimliğinin kazandırılması için elinden gelen tüm çalışmaları yaptığını kaydetti.  

Söz artık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundadır diyen Baygın, “Ya, o bölge metruk vaziyette kalacak, ya da geniş yolu, meydanı olan, çağdaş şehircilik anlayışına uygun bir şehir merkezimiz olacaktır. Kurulun vereceği cevap doğrultusunda, projenin akıbeti belli olacaktır.”dedi.

Başkan Baygın, makalesinde verdiği bilgiler ile böylece, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan olumsuz bir rapor gelmesi durumunda Arasta Projesi’nde herhangi bir çalışma yapılamayacağını ifade etmiş oldu.

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, bu ayki makalesinde bilinmez bir hal almaya başlayan Arasta Projesi’ne yer verdi. Baygın, makalesinde Arasta’ya ilişkin gelinen süreç ve bundan sonra olacakları kaleme aldı.

Başkan Ömer Baygın makalesinde şu ifadelere yer verdi: “Belediyemiz,11.07.2008 tarih 2008/7/53 sayılı meclis kararı ile sınırları batıda eski belediye binası, kuzeyde en son noktada Çaybaşı sokak, güneyde Çakmaklıoğlu sokak ve doğuda Turgut Özal caddesi ile belirlenen alanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan etmiştir.

Kentsel dönüşüm, ekonomik ve sosyal bakımlardan işlevini kaybetmiş ya da bozulmuş kent parçalarının kamusal yetki kullanılarak, topyekün değiştirilmesi ve sağlıklaştırılmasıdır. Kamu-haksahibi-özel sektör üçlüsünün sinerjisinden yararlanılarak ve kamulaştırma yerine uzlaşma prensiplerini uygulayarak, 21. yüzyıla yakışır yaşam alanlarının üretilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde Ankara, İstanbul vb. büyükşehir belediyeleri tarafından uygulanmakta olan kentsel dönüşümü ilçe olarak uygulayan ilk belediyelerden biriyiz. Amacımız, çağdaş şehircilik anlayışına uygun yeni yaşam alanları üreterek, halkımızın hak ettiği şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu düşüncelerden hareketle, kentsel dönüşümün 1. etabı olarak eski askerlik şubesi alanında gerekli çalışmalar ( proje, uzlaşma, ihale vb.) yapılmış ve projemiz hayata geçirilmiştir. 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi olarak da, şehir merkezinde bulunan, Kitirler Mahallesi 55,56,57,126 ve 127 adalarda yer alan toplam 102 adet parselin bulunduğu alanda “Yeni Arasta Projesi”nin yapımına karar verilmiştir. Bahse konu alanda yer alan metruk binalar, ekonomik ve sosyal bakımdan işlevini kaybetmiş olup, bu haliyle şehir merkezinde atıl ve kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Yapılması düşünülen proje ile 3700 m2 alanın 1200 m2´si yola terk edilecek, 800 m2´si de doğu kısmında yer alan 400 m2 miktarlı park ve yollarla birleştirilerek meydan olarak düzenlenecek, kalan alanda ise tarihi dokuyla uyumlu alışveriş merkezi yapılacaktır. Böylece, bahse konu parsellerin kuzeyinde yer alan tescilli Kiliseli Tüccar Han binasının önü açılarak, batıda bulunan Yukarı Hamam binası, güney batıda yer alan Yıldırım Beyazid Cami, doğu kısımda bulunan Yukarı Tekke Cami, Vezir Han ve taş binalarla birlikte tarihi dokunun ortaya çıkarılması sağlanacak ve kent meydanı oluşturularak kent kimliği kazandırılacaktır. Ayrıca, yapılacak olan alışveriş merkezi binası ile de, şu an atıl bir durumda bulunan alanda, ticaret ve sosyal hayatın gelişmesi sağlanacaktır.

Yeni Arasta ile ilgili proje çalışmalarına 2008 yılının ikinci yarısından itibaren başlanılmış ve avan projeler hazırlanmıştır. Daha sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü’nden bahse konu parsellerin tapu kayıtları istenerek, malik listeleri hazırlanmıştır. Tapuda kayıtlı maliklerin ölü mü, sağ mı olduğunun tespiti için, Nüfus Müdürlüğü’nden, vukuatlı nüfus kayıtları istenilmiştir. Tüm kayıtlar tek tek incelenerek, ölen malikler ve varisleri tespit edilmiş ve malik listesi güncellenmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, tapu kaydına göre 160 olan malik sayısı 300´e çıkmıştır. Malikler arasında soyadı olmayan 7 kişi mevcuttur ki, bu durumda uzlaşma sağlanacak malik sayısının bir hayli artması muhtemeldir.

Malik listelerinin hazırlanmasından sonra, elde edilen veriler doğrultusunda, mal sahiplerinin de çıkarları gözetilerek, maksimum düzeyde uzlaşma sağlanacak şekilde proje revizyon çalışmaları yapılmış ve projenin son şekli verilerek, 3 boyutlu görünüşleri hazırlanmıştır.

Tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra, kamulaştırma çalışmalarına başlanabilmesi için, 03/02/2011 tarih 2011/5/29 sayılı encümen kararı ile kamu yararı kararı alınmış ve hemen akabinde 10/02/2011 tarih 136 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yazmış olduğumuz yazı ile bahse konu alanda yer alan parsellerde kamulaştırma yapılacağına dair şerh düşürülmüştür. 10/02/2011 Tarih 2011/6/33 sayılı Encümen kararı ile de, kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları kurulmuş ve komisyonlar hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayarak, 102 adet parsel ve üzerinde yer alan binalar için kıymet takdir raporlarını hazırlamışlardır. Ayrıca, kamulaştırmaların gerçekleştirilebilmesi için İller Bankası’ndan 1.500.000,00 TL kredi talebinde bulunulmuş ve 06.07.2011 tarihinde İller Bankası tarafından talebimiz uygun bulunarak onaylanmıştır.

Kredi talebimizin onaylanması sürecinde, Yeni Arasta Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmiştir. Bu süreçte, mal sahipleri ile hangi şartlarda, ne şekilde uzlaşma sağlanacağının tespiti için 22 maddeden oluşan bir uzlaşma yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmeliğin eki olarak da, mal sahiplerinin, hazırlanan projeden dükkân talep etmesi durumunda, 102 adet parselin her birinin, projede yer alan 71 adet dükkânın her biri için değerlendirme oranlarını gösterir bir katsayı tablosu hazırlanmıştır. Hazırlanan uzlaşma yönetmeliği ve eki olan katsayı tablosu, 11.07.2011 tarih 2011/7/75 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, Yeni Arasta Projesi için hazırlanan uzlaşma yönetmeliği ve şartları hakkında halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla 02.03.2012 tarihinde öğretmenevinde projenin tanıtım toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantı sonrası, Bolu Mimarlar Odası, bahse konu alanın tarihi özelliğini koruduğu ve kültürümüzü yansıttığı gerekçesiyle korunması gerektiğine dair fotoğraf sergisi düzenleyerek, şikâyette bulunmuştur. Belediye olarak çalışmalarımıza başlamadan önce, bahse konu alanda tarihi tescilli yapı bulunup bulunmadığına dair ilçemizde bulunan tarihi tescilli yapıların listesi, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğünden talep edilmiştir. Gönderilen listede, bahse konu alanda (arastada) yer alan binaların hiçbiri, tarihi tescilli bina olarak bulunmamaktadır. Belediyemizce uzun süren çalışma ve emekler sonucunda proje belli bir noktaya getirilmiş, projenin hayata geçirilmesi aşamasında ise, Bolu Mimarlar Odası ve bazı vatandaşların şikâyetleri önümüze engel koymuştur. Bu noktada, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, projenin yapılması için gerekli iznin verilmesi hususunda 14.03.2012 tarihinde Belediyemizce yazı yazılmıştır. Ankara Koruma Kurulu talebimizi 25.05.2012 tarihli kurul toplantısında değerlendirmiş ve konunun kurul tarafından yerinde incelenmesine karar vermiştir. Ancak 25 Mayıstan bu zamana kadar geçen süre içinde, tüm girişimlerimize rağmen, Koruma Kurulu tarafından ilçemize gelinerek, yerinde inceleme yapılmamıştır. Projenin geleceği ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. En kıymetli sermayemiz olan zaman kaybımız da devam etmektedir.

Belediyemiz, şehir merkezinde atıl bir vaziyette bulunan, ekonomik ve sosyal bakımdan işlevini tamamlamış bu alanın kentsel döşüm projesi çerçevesinde değiştirilerek, ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, ilçemize kent kimliğinin kazandırılması için elinden gelen tüm çalışmaları yapmıştır. Söz artık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundadır. Ya, o bölge metruk vaziyette kalacak, ya da geniş yolu, meydanı olan, çağdaş şehircilik anlayışına uygun bir şehir merkezimiz olacaktır. Kurulun vereceği cevap doğrultusunda, projenin akıbeti belli olacaktır.”

GEREDE YAPILANMASINDA 20 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA
FETO/PDY terör örgütünün Gerede ilçesindeki yapılanması için haklarında iddianame hazırlanan 8’i tutuklu 20 kişi hakim karşısına çıktı. 17 aydır tutuklu...
GEREDE’NİN ESKİ BAŞKOMİSERE 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
15 Temmuz Darbe girişimi sırsında Gerede Esentepe Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli bulunan Başkomiser Adil Polat hakkında açılan dava sonuçlandı. Darbenin...
Gerede SYDV Mütevelli heyetini seçecek
Gerede’de faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) arasından temsilci seçimi yapılacağını belirten Gerede SYDV, 27 Aralık’ta Kaymakamlıkta yapılacak seçim ile...
Buluşma Dayıoğlu Camii’nde yapıldı
Gerede İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması 08 Aralık 2017 Cuma günü Dayıoğlu Camii’nde yapıldı. Eda edilen sabah...
Kaymakamdan 92 köye ziyaret
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, ilçemize bağlı 92 köyü de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, köy ziyaret ve...
Miniklerin Müftü ziyareti
Gerede İlçe Müftülüğü merkez binasında eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nu makamında ziyaret ederek...
Gerede’de mera ıslah çalışmaları tamamlandı
Gerede’de 900 dekar alanda “Mera Islahı Uygulama Projesi” kapsamında Gerede ilçesi Samat köyü yaylasında mera ıslah çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında...
Hakkari Şemdinli’ye Geredeli Müftü
Geredeli hemşerimiz Osman Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı ile Şemdinli ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. Çanakkale ili Gelibolu İlçe Vaizi...
Gerede’de 5 milyonluk satış geliri
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü’nün açık artırmalı satış ihalesi İşletme Müdürlüğü’nün satış salonunda gerçekleştirildi. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Depo, Cemaller...
Gerede OİM kışa hazır
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü’nün idare dış cephe yalıtımı ve bina içlerinde tamirat işlerine ait çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların hızlı bir şekilde...
Ormanlarımız denetimden geçti
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ilçemiz ormanları ara denetimlerden başarı ile geçti. Denetimlere ilçemizden Gerede Orman İşletme Müdürü ve şefleri...
Kick boksta birinciler Gerede’den
Gerede ilçemizde Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek’in antrenörlüğünde ki kick boks öğrencileri Sakarya’da büyük başarı elde ederek ilçemize birincilik madalyaları...
Serap Çığrılı, 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Ak Parti Gerede Kadın Kolları Başkanı Serap Çığrılı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ak Parti...
Belediye’nin bütçesi netleşti; 45 milyon
Gerede Belediyesi 2018 yılı mali bütçesini 45 milyon TL olarak netleştirerek yarısını yatırım giderlerine ayırdı. Kasım ayının son meclis toplantısında...
Gerede trafiğinde yeni yasaklar, dikkat ceza yemeyin
Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu Trafik Komisyonu,  ilçe trafiğini düzene sokmak, şehir merkezinde yaya ve trafik...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
  1. emrah dedi ki:

    ztn bişey yapılacak olsa ne hikmetse kesiliyo tarih miş ne tarihi orda bi han var hanla da alakası yok projenin kesin bakalım geredenin önünü bi gün keser döner sap döner.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.