ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

YA, O BÖLGE METRUK VAZİYETTE KALACAK YA DA ÇAĞDAŞ BİR MEYDANIMIZ OLACAK!

YA, O BÖLGE METRUK VAZİYETTE KALACAK YA DA ÇAĞDAŞ BİR MEYDANIMIZ OLACAK!
  • 20.11.2012
  • 469 kez okundu

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, bu ayki makalesinde bilinmez bir hal almaya başlayan Arasta Projesi’ne yer verdi.

Arasta Projesi’ne ilişkin tüm bilinmeyenleri kaleme alan Başkan Baygın, “Arasta Projesi ile 3700 m2 alanın 1200 m2´si yola terk edilecek, 800 m2´si de doğu kısmında yer alan 400 m2 miktarlı park ve yollarla birleştirilerek meydan olarak düzenlenecek, kalan alanda ise tarihi dokuyla uyumlu alışveriş merkezi yapılacak.”bilgisini verdi.

Baygın, belediyenin şehir merkezinde atıl bir vaziyette bulunan, ekonomik ve sosyal bakımdan işlevini tamamlamış bu alanın kentsel döşüm projesi çerçevesinde değiştirilerek, ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, ilçemize kent kimliğinin kazandırılması için elinden gelen tüm çalışmaları yaptığını kaydetti.  

Söz artık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundadır diyen Baygın, “Ya, o bölge metruk vaziyette kalacak, ya da geniş yolu, meydanı olan, çağdaş şehircilik anlayışına uygun bir şehir merkezimiz olacaktır. Kurulun vereceği cevap doğrultusunda, projenin akıbeti belli olacaktır.”dedi.

Başkan Baygın, makalesinde verdiği bilgiler ile böylece, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan olumsuz bir rapor gelmesi durumunda Arasta Projesi’nde herhangi bir çalışma yapılamayacağını ifade etmiş oldu.

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, bu ayki makalesinde bilinmez bir hal almaya başlayan Arasta Projesi’ne yer verdi. Baygın, makalesinde Arasta’ya ilişkin gelinen süreç ve bundan sonra olacakları kaleme aldı.

Başkan Ömer Baygın makalesinde şu ifadelere yer verdi: “Belediyemiz,11.07.2008 tarih 2008/7/53 sayılı meclis kararı ile sınırları batıda eski belediye binası, kuzeyde en son noktada Çaybaşı sokak, güneyde Çakmaklıoğlu sokak ve doğuda Turgut Özal caddesi ile belirlenen alanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan etmiştir.

Kentsel dönüşüm, ekonomik ve sosyal bakımlardan işlevini kaybetmiş ya da bozulmuş kent parçalarının kamusal yetki kullanılarak, topyekün değiştirilmesi ve sağlıklaştırılmasıdır. Kamu-haksahibi-özel sektör üçlüsünün sinerjisinden yararlanılarak ve kamulaştırma yerine uzlaşma prensiplerini uygulayarak, 21. yüzyıla yakışır yaşam alanlarının üretilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde Ankara, İstanbul vb. büyükşehir belediyeleri tarafından uygulanmakta olan kentsel dönüşümü ilçe olarak uygulayan ilk belediyelerden biriyiz. Amacımız, çağdaş şehircilik anlayışına uygun yeni yaşam alanları üreterek, halkımızın hak ettiği şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu düşüncelerden hareketle, kentsel dönüşümün 1. etabı olarak eski askerlik şubesi alanında gerekli çalışmalar ( proje, uzlaşma, ihale vb.) yapılmış ve projemiz hayata geçirilmiştir. 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi olarak da, şehir merkezinde bulunan, Kitirler Mahallesi 55,56,57,126 ve 127 adalarda yer alan toplam 102 adet parselin bulunduğu alanda “Yeni Arasta Projesi”nin yapımına karar verilmiştir. Bahse konu alanda yer alan metruk binalar, ekonomik ve sosyal bakımdan işlevini kaybetmiş olup, bu haliyle şehir merkezinde atıl ve kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Yapılması düşünülen proje ile 3700 m2 alanın 1200 m2´si yola terk edilecek, 800 m2´si de doğu kısmında yer alan 400 m2 miktarlı park ve yollarla birleştirilerek meydan olarak düzenlenecek, kalan alanda ise tarihi dokuyla uyumlu alışveriş merkezi yapılacaktır. Böylece, bahse konu parsellerin kuzeyinde yer alan tescilli Kiliseli Tüccar Han binasının önü açılarak, batıda bulunan Yukarı Hamam binası, güney batıda yer alan Yıldırım Beyazid Cami, doğu kısımda bulunan Yukarı Tekke Cami, Vezir Han ve taş binalarla birlikte tarihi dokunun ortaya çıkarılması sağlanacak ve kent meydanı oluşturularak kent kimliği kazandırılacaktır. Ayrıca, yapılacak olan alışveriş merkezi binası ile de, şu an atıl bir durumda bulunan alanda, ticaret ve sosyal hayatın gelişmesi sağlanacaktır.

Yeni Arasta ile ilgili proje çalışmalarına 2008 yılının ikinci yarısından itibaren başlanılmış ve avan projeler hazırlanmıştır. Daha sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü’nden bahse konu parsellerin tapu kayıtları istenerek, malik listeleri hazırlanmıştır. Tapuda kayıtlı maliklerin ölü mü, sağ mı olduğunun tespiti için, Nüfus Müdürlüğü’nden, vukuatlı nüfus kayıtları istenilmiştir. Tüm kayıtlar tek tek incelenerek, ölen malikler ve varisleri tespit edilmiş ve malik listesi güncellenmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, tapu kaydına göre 160 olan malik sayısı 300´e çıkmıştır. Malikler arasında soyadı olmayan 7 kişi mevcuttur ki, bu durumda uzlaşma sağlanacak malik sayısının bir hayli artması muhtemeldir.

Malik listelerinin hazırlanmasından sonra, elde edilen veriler doğrultusunda, mal sahiplerinin de çıkarları gözetilerek, maksimum düzeyde uzlaşma sağlanacak şekilde proje revizyon çalışmaları yapılmış ve projenin son şekli verilerek, 3 boyutlu görünüşleri hazırlanmıştır.

Tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra, kamulaştırma çalışmalarına başlanabilmesi için, 03/02/2011 tarih 2011/5/29 sayılı encümen kararı ile kamu yararı kararı alınmış ve hemen akabinde 10/02/2011 tarih 136 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yazmış olduğumuz yazı ile bahse konu alanda yer alan parsellerde kamulaştırma yapılacağına dair şerh düşürülmüştür. 10/02/2011 Tarih 2011/6/33 sayılı Encümen kararı ile de, kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları kurulmuş ve komisyonlar hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayarak, 102 adet parsel ve üzerinde yer alan binalar için kıymet takdir raporlarını hazırlamışlardır. Ayrıca, kamulaştırmaların gerçekleştirilebilmesi için İller Bankası’ndan 1.500.000,00 TL kredi talebinde bulunulmuş ve 06.07.2011 tarihinde İller Bankası tarafından talebimiz uygun bulunarak onaylanmıştır.

Kredi talebimizin onaylanması sürecinde, Yeni Arasta Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmiştir. Bu süreçte, mal sahipleri ile hangi şartlarda, ne şekilde uzlaşma sağlanacağının tespiti için 22 maddeden oluşan bir uzlaşma yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmeliğin eki olarak da, mal sahiplerinin, hazırlanan projeden dükkân talep etmesi durumunda, 102 adet parselin her birinin, projede yer alan 71 adet dükkânın her biri için değerlendirme oranlarını gösterir bir katsayı tablosu hazırlanmıştır. Hazırlanan uzlaşma yönetmeliği ve eki olan katsayı tablosu, 11.07.2011 tarih 2011/7/75 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, Yeni Arasta Projesi için hazırlanan uzlaşma yönetmeliği ve şartları hakkında halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla 02.03.2012 tarihinde öğretmenevinde projenin tanıtım toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantı sonrası, Bolu Mimarlar Odası, bahse konu alanın tarihi özelliğini koruduğu ve kültürümüzü yansıttığı gerekçesiyle korunması gerektiğine dair fotoğraf sergisi düzenleyerek, şikâyette bulunmuştur. Belediye olarak çalışmalarımıza başlamadan önce, bahse konu alanda tarihi tescilli yapı bulunup bulunmadığına dair ilçemizde bulunan tarihi tescilli yapıların listesi, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğünden talep edilmiştir. Gönderilen listede, bahse konu alanda (arastada) yer alan binaların hiçbiri, tarihi tescilli bina olarak bulunmamaktadır. Belediyemizce uzun süren çalışma ve emekler sonucunda proje belli bir noktaya getirilmiş, projenin hayata geçirilmesi aşamasında ise, Bolu Mimarlar Odası ve bazı vatandaşların şikâyetleri önümüze engel koymuştur. Bu noktada, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, projenin yapılması için gerekli iznin verilmesi hususunda 14.03.2012 tarihinde Belediyemizce yazı yazılmıştır. Ankara Koruma Kurulu talebimizi 25.05.2012 tarihli kurul toplantısında değerlendirmiş ve konunun kurul tarafından yerinde incelenmesine karar vermiştir. Ancak 25 Mayıstan bu zamana kadar geçen süre içinde, tüm girişimlerimize rağmen, Koruma Kurulu tarafından ilçemize gelinerek, yerinde inceleme yapılmamıştır. Projenin geleceği ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. En kıymetli sermayemiz olan zaman kaybımız da devam etmektedir.

Belediyemiz, şehir merkezinde atıl bir vaziyette bulunan, ekonomik ve sosyal bakımdan işlevini tamamlamış bu alanın kentsel döşüm projesi çerçevesinde değiştirilerek, ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, ilçemize kent kimliğinin kazandırılması için elinden gelen tüm çalışmaları yapmıştır. Söz artık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundadır. Ya, o bölge metruk vaziyette kalacak, ya da geniş yolu, meydanı olan, çağdaş şehircilik anlayışına uygun bir şehir merkezimiz olacaktır. Kurulun vereceği cevap doğrultusunda, projenin akıbeti belli olacaktır.”

Odunluk yangını korkuttu
İlçemiz Gerede’nin Demirciler Mahallesi’nde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. Emin B.’ye ait odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan Gerede...
Geredespor, Beyköy deplasmanında
Ligde 5.hafta da temsilcimiz Geredespor, Düzce ekibi Beyköy Belediyespor’a konuk olacak. Karşılaşma 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 15.00’de  Kaynaşlı...
Osman “Terim” farkı
Bölgesel Amatör Lig’de 11.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor ilk galibiyetini 4.hafta da Eskişehir Yunusemrespor karşısında 3-1’lik skor ile elde etti....
Geredespor transferi Deniz ile bitirdi
Bölgesel Amatör Lig’de 11. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor transferin son gününde kadrosunu kaleci transferi ile tamamladı. Geredespor, Boluspor alt...
Okul kantinleri denetlendi
Gerede Belediyesi Zabıta Ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde satılan gıdaların son kullanım tarihleri,...
Hafızlık Kursu’nun ilk betonu atıldı
İlçemiz Gerede’de Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitiminin daha sağlıklı, verimli sürdürülebilmesi ve “Hafız yatağı” sıfatının çok ileriki yıllara taşınabilmesi amacıyla,...
GUBYO’da bahçe düzenlemesi
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın yoğun gayretleri sonrasında İlçemize kazandırılan Gerede Uygulamalı...
Geredeliler büyük ilgi gösterdi
Aşure günü münasebetiyle 14 Ekim 2016 Cuma günü Cuma Namazına müteakip Yeni Camii önünde binlerce kişiye aşure tatlısı ikram edildi....
Geredeli Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile Külliye’de
Ülkemizin önemli ismi Geredeli sevilen hemşerimiz HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Kura...
GTSO bilgilendirme toplantısı yaptı
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Gerede Ticaret...
Fehmi Küpçü kime çattı?
Hac vazifesinin ardından memleketi Gerede’ye dönerek yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün hedefinde klavye...
3 günlük elektrik kesintisi
İlçemiz Gerede genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11, 12, 13 Ekim 2016 tarihlerinde 3 gün planlı elektrik kesintisi yapılacağı...
Gerede’de ki tarihi camilere ziyaret
Gerede’de eğitim gören üniversite öğrencileri Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle, ilçemizdeki tarihi camileri ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke...
Köylerimiz Geredeliler Derneği’nde buluşuyor
Merkezi Ankara’da bulunan Gerede Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği kurulduğu günden itibaren kapılarını bütün Geredeli hemşerilerine açıyor. Bu kapsamda Geredemizin...
Geleceğin siyasetçileri yetişiyor
Ak Parti Gerede İlçe Gençlik Kolları, bir dizi program için Kızılcahamam’a gitti. Ak Parti Gerede Gençlik Kolları gelişim, eğitim ve...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
  1. emrah diyor ki:

    ztn bişey yapılacak olsa ne hikmetse kesiliyo tarih miş ne tarihi orda bi han var hanla da alakası yok projenin kesin bakalım geredenin önünü bi gün keser döner sap döner.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.