ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAFALAR KARIŞMASIN!
  • 17.06.2013

TÜM DETAYLAR BU HABERDE

Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın, ilçedeki birinci gündem maddesi olan Demirciler Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’nin akıllarda soru işaretleri bıraktıran, hak sahiplerini düşündüren, bölgede nelerin yaşanacağını düşündüren konuları tüm açıklığıyla gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Serkan Candan’a anlattı. Baygın, röportajda verdiği yanıtlarla mülk sahiplerini sevindirecek çok önemli bilgiler verdi.

Yıkım etap etap olacak, mülk sahiplerinin daireleri ilçenin merkezi bu alan olacağı için ilçedeki en değerli yapılar olacak, bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilecek yine arsa sahiplerine de müteahhitlik sisteminde uygulanan miktarlar baz alınarak mülkler verilecek. İşte projeye ilişkin tüm detayların yer aldığı röportaj:

İlçemizde kentsel dönüşüm uygulaması yapmaya neden gerek duydunuz?

_Baygın: Ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de mevcut yapılarımız gerek malzeme, gerek işçilik açısından çok kötü durumda olup, can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek boyutlardadır. Bu sebeple hükümetimiz ülkemizde kentsel dönüşüm hamlesi başlatmıştır. Bu kapsamda 6.5 milyon konut, 15-20 yıl içerisinde yıkılarak, yeniden inşa edilecektir.

İlçemizdeki yapıların büyük bir kısmı can ve mal güvenliği riski taşımaktadır. Bu durum kentsel dönüşüm uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte biz de Gerede olarak, ilçemizdeki yapıları gözden geçirip, etaplar halinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz.

İlk etap olarak dönüşüm yapmayı düşündüğünüz Demirciler Mahallesi’ndeki riskli alan sınırları nereleri kapsamaktadır?

_Baygın: Riskli alan ilan edilmesi düşünülen alan sınırları, kuzeyde Belediyemizin de üzerinde bulunduğu Hacı Emin Efendi Caddesi, doğuda PTT binası ve Halil Nom İlköğretim Okulunun da bulunduğu Turgut Özal Caddesi, batıda Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi (Çayboyu caddesi), güneyde harman sokak (Terminal) arasında kalan, yaklaşık 90.000 m2’lik alanı kapsamaktadır.

Kentsel dönüşümün ilk etabının Demirciler Mahallesi olmasının sebepleri nelerdir?

_Baygın: Bilindiği üzere İlçemiz 1. Derece deprem bölgesinde ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. 1944 yılında yaşanan Gerede depreminde en fazla yıkımın olduğu mahalle Demirciler Mahallesidir. Alandaki mevcut yapı stoğunun; %96’sı, günümüz deprem yönetmeliği şartlarını taşımayan, can ve mal güvenliği açısından riskli yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların büyük bir bölümü de 40 yaşın üzerinde eski yapılardan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir alanda sadece 5 adet bina, deprem yönetmeliğine uygundur. Dönüşüm alanı içinde, ambulans, itfaiye vb. araçların giremeyeceği kadar dar sokaklar bulunmaktadır.

Kentsel dönüşümün uygulanması aşamasında dikkat edeceğiniz hususlar veya genel ilkeleriniz nelerdir?

_Baygın: İlk önceliğimiz, projenin vatandaş odaklı olması ve herhangi bir mağduriyete sebep olmadan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. “Her bağımsız birime karşılık bağımsız birim” verilmesi genel ilkemizdir. Bu şu anlama gelmektedir. Bölgede daire, dükkan vb. bağımsız birimi olan herkese, sahip olduğu daire, dükkan sayısı kadar, daire veya dükkan verilebilecektir. Alandaki mülk sahiplerine mevcut gayrimenkulüne karşılık verilecek olan bağımsız birim miktarı belirlenirken, piyasadaki müteahhitlik oranları dikkate alınacaktır. Yani, bahse konu alanda arsası olan bir vatandaşımız, kat karşılığı yerini müteahhide verdiğinde, yerine karşılık müteahhitten alabileceği bağımsız birim miktarı kadar bağımsız birim proje kapsamında kendisine önerilecektir.

Riskli alan olarak ilan edilen bölgenin içindeki sağlam binalar da yıkıma dâhil edilecek mi?

_Baygın: Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde sağlam yapı bulunması hâlinde, bu sağlam yapı uygulama dışı tutulabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü açısından gerekmesi hâlinde, riskli alan içerisinde kalan sağlam binalar da yıkılacaktır.

Riskli alanda yeni verilmiş ruhsatlar, devam eden inşaatlar ve yeni verilecek ruhsatların durumu ne olacak?

_Baygın: Bahse konu alanın riskli alan olarak ilan edilmesi durumunda, şu an devam etmekte olan ve yeni başlayacak olan tüm inşaatlar durdurulacaktır. Bu alanda yeni inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

Bu alanda yer alan mevcut bağımsız birimlerin (daire-dükkan) m2’lerine karşılık, verilecek olan yeni bağımsız birim m2’leri ne olacak?

_Baygın: Öncelikle şunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu alanda bağımsız birimi (daire-dükkan) olan herkese, sahip olduğu bağımsız birim sayısı kadar, yeni bağımsız birim önerilecektir.

Yeni verilecek bağımsız birim m2’leri, mevcut binanın yaşı, cinsi (betonarme, ahşap vb.) ve yıpranma oranları dikkate alınarak belirlenecek olan değerlendirme katsayılarıyla çarpılması sonucu çıkacak olan m2’deki daire veya dükkanı üste hiç para vermeden alabilecektir.

Örneğin, alanda 120 m2’lik dairesi bulunan hak sahibine, binasının yaşı, cinsi, yıpranma durumuna göre,hiçbir fark ödemeden;

0-5 yaşında ise yaklaşık 100-115 m2, 5-13 yaşında ise yaklaşık 90-105 m2, 13-25  yaşında ise yaklaşık 80-95 m2, 25-40 yaşında ise yaklaşık 70-85 m2 daire verilebilecektir. Binası 40 yaşın üzerinde ise, arsa üzerinden müteahhitlik oranları dikkate alınarak daire önerilecektir.

Hak sahiplerine fark ödemesi doğması durumunda, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza devletin herhangi bir desteği olacak mı?

_Baygın: Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, devletimizin, bankalar ve finans kuruluşları ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde kredi ve faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Dönüşüm uygulamaları safhasında hak sahiplerine kira vb. yardımlar yapılacak mı?

_Baygın: Bu safhada anlaşma ile tahliye edilen yapı sahiplerine 18 ay boyunca kira yardımı ve ayrıca taşınma yardımı yapılacaktır.

Dönüşüm projesi alanı içinde kalan binaların tamamı aynı zamanda mı yıkılacak? Projenin yapımı aşamasında aileler nerede ikamet ettirilecek?

_Baygın: Alan içerisinde yer alan tüm binaların aynı anda yıkılması söz konusu değildir. Kentsel tasarım planları yapıldıktan sonra, proje etaplara bölünecek ve etaplar halinde uygulamasına başlanılacaktır. Alan içinde öncelikle bina ve nüfus yoğunluğunun az olduğu ve eski binaların bulunduğu bölgelerin yıkılıp yeniden yapılmasından sonra, cadde kenarında yer alan diğer kısımların yapılması planlanmaktadır. Proje etaplar halinde uygulanacağından, herkesin düşündüğü şekilde büyük bir konut ihtiyacı söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, şu an ilçemizde yeni yapılmış olan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yaklaşık 800 konut bulunmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarına yönelik bir sıkıntı oluşmayacaktır.

Binası yıkılan hak sahiplerine, verilecek olan yeni bağımsız birimler, sahibi oldukları aynı yerlerden mi verilecek?

_Baygın: Hak sahiplerine verilecek olan yeni bağımsız birimler, yapılacak kentsel tasarım planları doğrultusunda, mümkün olduğu takdirde aynı yerlerinden veya eski konumuna en yakın yerlerden önerilecektir.

Kentsel dönüşüm süreci nasıl işleyecek?

_Baygın: Bu süreçte öncelikle bahse konu alanın riskli alan ilan edilmesi yönünde karar alınacak ve kararın 1-2 aylık bir süreç içerisinde Bakanlar Kurulunca değerlendirilip onaylanması sonucunda, bahse konu alan resmi gazetede yayınlanarak riskli alan olarak ilan edilecektir. Bundan sonraki ortalama 6-8 aylık süreçte ise, alanda bulunan taşınmazların malik listeleri, değer tespitleri, uzlaşma esasları, kentsel tasarım planları hazırlanarak, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanacaktır. Bu çalışmaların tamamlanmasına istinaden, etaplar halinde yıkım ve yapım çalışmalarına başlanılacaktır. Bu çalışmaların tamamının 3 yıllık bir süre içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Belediye olarak bu projeyi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?

_Baygın: Tabiî ki bu kadar büyük bir projeyi Belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi, söz konusu değildir. Ancak,6306 sayılı “Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında riskli alan ilan edilerek, kentsel dönüşüm uygulaması yapacak olan Belediyelere, devletimiz, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm kaynağı, bakanlık bünyesinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabından aktarmaktadır.

Binalarda değer kaybı olacak mı?

_Baygın: Bahse konu alan, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden planlanarak, yolları, yeşil alanları, otopark alanları, parkları vb. sosyal donatı alanları ile çağdaş şehircilik anlayışına uygun yaşam alanları oluşturulacaktır. Bu sayede, hak sahiplerinin yaşam kalitesi artacak, hem de sahip oldukları gayrimenkulleri 2–3 kat değer kazanacaktır. Projenin vatandaş açısından hiçbir dezavantajı olmayıp, risk unsuru taşıyan mevcut yapı dokusunun kent planlama ilkelerine uygun mülkiyet haklarını koruyan çağdaş kentleşme oluşumunu sağlayacak olan bir dönüşüm projesidir.

“15 TEMMUZ ZAFERİ” DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİNDE YAŞATILACAK
İletişim Başkanlığı tarafından açılan 15 Temmuz Dijital Gösterim Merkezleri, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ve kazanılan zaferi dijital...
15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ İÇİN TOPLANDILAR
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal başkanlığında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Toplantı...
KARMA OSB’DE YENİ YATIRIMLAR ÇOĞALIYOR
Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesinde her geçen gün fabrika sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan fabrikada çalışmalar ise...
ARKUT SEM YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
Başarıları ile Gerede’nin ismini ülke çapında duyuran Arkut Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) yeni sezonda yetiştirilmek üzere alım elemelerinde başarı gösterebilecek...
GEREDE MYO’DA YERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Dericilik sektörünün merkezi Gerede’de, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu’na bağlı saraciye atölyelerinde yerli saya, ayakkabı, cüzdan...
GEREDE’DE KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPILDI
Gerede’de İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta personellerinden oluşturulan heyet, ilçe merkezinde koronavirüs denetimi yaptı....
MECLİSTEN GEREDE’YE 150 BİN TL
İl Genel Meclisi toplantısında Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 150 bin TL aktarılması talebi değerlendirilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna...
REKTÖR ALİŞARLI: “GEREDE’YE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İSTİYORUZ”
İlçemizde yaptığı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin ilk toplantısını değerlendiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,...
BAŞKAN, ÜYELERİ İLE GEREDE’DE BULUŞTU
Türk Diyanet Vakıf-Sen Gerede İlçe Temsilciliği tarafından Esentepe’de istişare toplantısı yapıldı. Din görevlileri birlik, beraberlik, dayanışma ve istişare toplantısına Genel...
MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
Gerede Yenimahalle’de ağaçta mahsur kalan yavru kedi Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi gören...
GEREDE UB FAKÜLTESİNE EK BİNA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fakülteye dönüştürülen ve yeni ismi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi olan Fakültede, kampüs alanına ihtiyaca...
SAMSUNSPOR’DA YENİLER GEREDE KAMPINA YETİŞECEK Mİ?
Samsunspor Gerede ilçemizde ilk etap hazırlık kampına girecek. Gerede kampında sözleşmesi sona eren ancak hala masaya oturulamayan oyuncularında gideceği ve...
UZLAŞMAYANLARIN HİSSELERİ SATIŞA ÇIKARILACAK
Çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülen Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak Gerede Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelişmelerle...
GEREDE TSO UYARDI
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Koronavirus hastalığına yönelik koruma ve kontrol önlemleri kapsamında yeni dönemde tedbirlere...
GEREDE DERİ OSB, TRT’DE
Türkiye’nin tek Deri İhtisas Sanayisi olarak tek olan Gerede Deri OSB’deki deri işletmeleri TRT Haber’de haber olarak yer aldı. Gerede...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.