ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ
  • 16.11.2017

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ

2017/264 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.Önemli Not.Satışa giren tüm ilgililerin ilanı görmüş ve şartnameyi kabul ettikleri ile Hazırlanacak olan taşınırın açık artırma ilanlarının ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan belediye ilanı, adliye divanhanesine asılan ilan, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.Satışı yapılacak olan menkulün ayıplı ve eksik parçalarının olması ile aracın teslimi ve tescili sırasında çıkacak olan eksiklik ve aksaklıklardan müdürlüğümüz sorumlu olmayacak ve tescil işlemlerinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23/03/2015 gün ve 10471 sayılı yazısı gereği işlem yapılacaktır. 16/11/2017

1.İhale Tarihi: 02/01/2018 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.               Takdir Edilen Değeri: 50.000,00 TL.

2.İhale Tarihi: 17/01/2018 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.               KDV:% 1

İhale Yeri: Sanayi Sitesi Zanaat Sk. Güven Otoparkı Gerede/Bolu

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

14 GD 439 plakalı, 2010 model, Mercedes-Benz C 180 Kompressor markalı, 204-C180K. 1,6 LUXURY tipinde, siyah (opak) renkli, otomatik vitesli, yakıt türü benzin olan araç satılacaktır. Aracın arka koltukları tamamı komple sökülmüş, plakaları sökülmüş, 4 adet kapılarınında iç kısımlarının döşemeleri komple sökülmüş, camları filmli, ön ve arka farları komple sökülmüş-çıkarılmış olan, ön ve arka tamponları ile çamurlukları sökülmüş, sis farları sökülmüş, ön paneli yok sökülmüş, öndeki kapılarındaki aynaları komple sökülmüş, kaputu açıldığında aküsü yok-alınmış, motor üst kapağı yok, motor aksamındaki parçaları alınmış-eksiklik var, araç anahtarı ve ruhsatı yok. (İİK m.114/1, 114/3)

 

T.C. GEREDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri: Bolu, Gerede, Demirciler Mah. 482 Ada, 10 Parsel,  293,00 m2, Tam Hisse, Tapu Kaydında Arsa olan Taşınnmaz. Taşınmazın her ne kadar tapu kaydında arsa olarak geçiyor ise de Taşınmaz üzerinde yığma bir Müstakil ev mevcut ev 3+1 odalıdır.  ve odunluk mevcut olup, yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır. Odunluk tek katlı yığma tuğla yapılmıştır. Taban alan yaklaşık 18.m2.dir. Doğal gazlıdır. Dış cephesinin bir bölümü sıvalı bir bölüm sıvasızdır. Taşınmaz üzerinde erik, armut, kiraz, vişne ve çam ağaçları bulunmaktadır. Adresi: Gerede, Demirciler Mah. Serin Sok. 482 Ada, 10 Parsel, İmar Durumu: Var, Gerede Belediyesinin 02/06/2017 tarih ve 539 Say. Yazısı ve 2017/85 İmar Durumu bildirimindeki gibidir.

Kıymeti: 112.194,66 TL        KDV Oranı: %18

  1. Satış Günü: 09/01/2018 günü 14:45 – 14:50 arası 2. Satış Günü : 05/02/2018 günü 14:45 – 14:50 arası

Satış Yeri: GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI VE NİKAH SALONUNDA

Satış şartları:   1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Önemli Not.İş bu ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan,belediye ilanı, gazete ilanları ve elektronik ortamdaki ilan ile İcra İlan Panosuna asılan ve bu suretle yapılan ilan tüm ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır. Taşınmazların fiziki ve kadastro, tapu ayıplarından memurluğumuz sorumlu değildir. İlan olunur. 15/11/2017

 

T.C. GEREDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bolu, Yeniçağa, Çamlık Köyü, Köyiçi Mevkii 473 Parsel, 161 m2, Tam Hisseli, Tapu Kaydında Avlulu Ahşap Ev vasfında, üzerinde 2 katlı ahşap bir yapı vardır. Taban alanı yaklaşık 95,74.m2.dir. Ev sıvasız olup çatılıdır. Taşınmaz köyü sunulan alt yapı, su, elektrik hizmetlerinden yararlanabilir ancak 2 katlı ev ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Çok eskidir. Üzerinde bulunan samanlık ise tuğladan yığma olarak yapılmış, tek katlıdır. Kısmen sıvalıdır. Samanlığın taban alanı takriben 89,08.m2.dir. Bilirkişi raporuna göre samanlığın 46,90 m2’si yolda kalmaktadır. Adresi: Bolu, Yeniçağa, Çamlık Köyü, Köyiçi Mevkii 473 Parsel

Kıymeti: 25.227,33 TL                       KDV Oranı: %18

  1. Satış Günü: 09/01/2018 günü 14:00 – 14:05 arası 2. Satış Günü: 05/02/2018 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri: GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI VE NİKAH SALONUNDA

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bolu, Yeniçağa, Çamlık Köyü, Köyiçi Mevkii 463 Parsel, 28,47.m2. Tam Hisseli, Tapu Kaydında Ahşap Samanlık vasfında olan  ancak söz konusu samanlık yıkılmıştır. Taşınmaz gerçekte arsa vasfındadır. Vadiye Hakim bir manzarası vardır. Adresi: Bolu, Yeniçağa, Çamlık Köyü, Köyiçi Mevkii 463 Parsel,

Kıymeti: 1.195,74 TL KDV Oranı: %18

  1. Satış Günü: 09/01/2018 günü 14:10 – 14:15 arası 2. Satış Günü: 05/02/2018 günü 14:10 – 14:15 arası

Satış Yeri: GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI VE NİKAH SALONUNDA

Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Önemli Not. İş bu ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan, Köy ve  belediye ilanı, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilan ile İcra İlan Panosuna asılan ve bu suretle yapılan ilan tüm ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır. Taşınmazların fiziki ve kadastro, tapu ayıplarından memurluğumuz sorumlu değildir. İlan olunur. 10/11/2017

 

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ

2017/1 İFLAS

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin ( Muris ): Şerafettin Tetik ( 26164318966 TC)      Seviller Mah. Yenihal Sk. No: 19/2 Gerede/Bolu

Yukarıda adı yazılı müflisin ( murisin ), Gerede Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/4 Tereke – 2017/1 K. 04/01/2017 Karar tarihli ilamı ile TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ olup, tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün 2017/1 iflas sayılı dosyasından yürütülmektedir. Bu nedenle Tereke Tasfiyesinin İİK.nun 218. Maddesi gereğince  basit tasfiye şeklinde yürütülmesine Karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 03/11/2017 (İİK m.218)

 

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ

2016/744 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. Önemli Not. Satışa giren tüm ilgililerin ilanı görmüş ve şartnameyi kabul ettikleri ile Hazırlanacak olan taşınırın açık artırma ilanlarının ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan belediye ilanı, adliye divanhanesine asılan ilan, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır. Satışı yapılacak olan menkulün ayıplı ve eksik parçalarının olması ile aracın teslimi ve tescili sırasında çıkacak olan eksiklik ve aksaklıklardan müdürlüğümüz sorumlu olmayacak ve tescil işlemlerinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23/03/2015 gün ve 10471 sayılı yazısı gereği işlem yapılacaktır.

1.İhale Tarihi  : 05/12/2017 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.

2.İhale Tarihi  : 21/12/2017 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.

İhale Yeri: Sanayi Sitesi Zanaat Sk. GüvenOtoparkı Gerede/Bolu

Takdir Edilen Değeri : 20.000,00TL.

KDV : % 1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

14 KN 354 plakalı Chery Marka, 2013 model yeşil renkli olan traktör satılacaktır. Araç iki destek üzerinde camsız çıplak yağmur koruyucu kabini mevcut, önünde denge demiri, arkasında yük kaldırmak için iki çubuğu-kaldıracı var, orta boy bahçe işlerinde kullanılabilir.(İİK m.114/1, 114/3)

 

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ

2017/210 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Bolu ili, Gerede ilçesi, Kabiller mah. 100 ada, 4 parselde kayıtlı tapu kaydına göre 289,31 m² yüzölçümünde olan arsa niteliğindeki taşınmaz üzerinde 4. kat 8 nolu bağımsız bölüm mesken satılacaktır. Bilirkişi raporuna göre bağımsız bölüm yaklaşık brüt 125 m²’dir. 04/07/1988 tarihinde inşaat yapım ruhsatı alınmıştır. Taşınmaz apartman dairesi olup arsa payı 60/580’dir.Taşınmaz Gerede mücavir alan içerisinde olup, Gerede ilçe merkezine uzaklığı yaklaşık 550 m, Turgut Özal caddesi ve Yunus Emre Parkına da yaklaşık 200 m. mesafede olup mesken güney ve kuzey cepheli olup H. Emin Efendi caddesine cephesi vardır. Taşınmazın açık adresi Kabiller mah. Kazan sk. Badem aprt. no.1 daire:8 Gerede/Bolu. Bina zemin+4 kattır. Zemin katlar dükkan ve üst katlar konut vasfında kullanılmaktadır. Evin dış duvarları sıvalı olup, evin tüm cepheleri boyalıdır. Satışı yapılacak olan mesken 3 oda 1 salon şeklinde kullanılmaktadır. Pencere doğramaları PVC’dir. Asansör bulunmamaktadır. Yerler parke, ıslak zeminler fayanstır. Isınma doğalgazlı, kombilidir. Dairenin giriş kapısı çeliktir. Şu an ki durum itibariyle mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken ilçe merkezinde verilen alt yapı, kanalizasyon, elektrik, su hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Yüzölçümü     :125 m²          Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir

Arsa Payı: 60/580            İmar Durumu:Tapu kaydındaki gibidir

Kıymeti: 103.667,50 TL        KDV Oranı     : %1

Adresi:  Kabiller mah. Kazan sk. Badem aprt. no.1 daire:8 Gerede/Bolu.

  1. Satış Günü : 22/12/2017 günü 10:00 – 10:10 arası
  2. Satış Günü : 19/01/2018 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : Belediye Toplantı ve Nikah Salonu Gerede/Bolu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/210 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Önemli Not. Hazırlanacak olan taşınmaz açık artırma ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan belediye ilanı, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127.128. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır. Taşınmazın mevcut durumdaki ayıplardan, kadastro ve tapu kaydındaki eksiklik ile ayıpların olması halinde müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır..27/10/2017

BELEDİYEDEN KİRACILARINA KİRA MÜJDESİ
Gerede Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Belediye Meclisinde gündeme alınan karar, Belediye mülklerinin kiracılarını sevindirdi. Gerede Belediyesi...
KAYAKLI KOŞU GEREDE FIS KUPASI TAMAMLANDI
İlçemiz Gerede’de 2 gün süren FIS Gerede Kupası Yarışları sona erdi. Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası...
GEREDE SAMAT -30,6 İLE REKOR KIRDI
Gerede Samat Mandırası içinde bulunan meteoroloji gözlem istasyonundan alınan verilerde dün gece parametreler eksi 30,6 oldu. Bu derece ile Gerede,...
DİB GENEL MÜDÜRÜ, KURS İNŞAATINI İNCELEDİ
Gerede Hafızlık Kur’an Kursu inşaatında incelemelerde bulunmak üzere ilçemiz Gerede’ye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin,...
KAYMAKAMLIKTAN SOKAK HAYVANLARI UYARISI
Gerede Kaymakamlığı sokak hayvanları için bildiride bulunarak soğuk kış günlerinde yiyecek bırakarak ve vücut ısılarını korumalarına yardımcı olabilecek materyaller bırakılması...
GEREDE FIS YARIŞLARININ İLK AYAĞI TAMAMLANDI
Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası Gerede’de başladı. Gerede’de bulunan Arkut Kayaklı...
KAR, ULAŞIMDA BİRÇOK YOLU KAPATTI
D-100 karayolunun Gerede mevkii hafta sonu yağan yoğun kar sonrası ara ara trafiğe kapandı. D-100 karayolunun Gerede Kemikli Rampaları geçişinde...
GEREDE’DE SOBADAN 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Gerede ilçemizde ve Bolu merkezde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. 3 KİŞİ DAHA HASTANEYE...
FIS GEREDE KUPASI BUGÜN BAŞLIYOR
Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2021 faaliyet programında yer alan Gerede Kupası’nın hazırlıkları tamamlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya...
SEKTÖRE YENİ İSİMLE GİRDİLER: “PROF DR KİMYA”
Geredeli iş insanları Mustafa Çiçek ve Dr. Murat Çakmak “Prof Dr Kimya” isimli yeni işyerlerini yapılan açılış töreni ile açarak...
DERİ OSB’DEN ÇEVRE MÜDÜRÜNE ZİYARET
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’u makamında ziyaret...
GEREDE BELEDİYESİ 150 YAŞINDA
1871 yılında Türkiye’nin en eski Belediyelerinden olma özelliğini taşıyan Gerede Belediyesi 2021 yılında 150 yaşına girdi. 1871 yılında Yunus Efendi...
KAYMAKAMDAN İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personel ile sohbet etti. Kaymakam Ayhan itfaiye araçlarının direksiyonuna geçmeyi de...
“ŞUANA KADAR GEREDE’DE 74 KİŞİ AŞI OLDU”
Gerede Devlet Hastanesinde kurulan 10 Covıd-19 aşı odasında şuana kadar 74 kişiye aşı hizmeti verildiği ve günlük 400 kişi aşılama...
HAFIZİHO ÖĞRENCİLERİNE BELGELERİ VERİLDİ
Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, DİB’in hafızlık sınavını geçerek belge almaya hak kazanan Ömer Faruk Kelebek ve Süada Acar’a belgelerini...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.