Ramazan Özdeğirmenci
  • 0 Puan
  • 26 Yazı
  • 0 Yorum

Son Yazılar

Yazarlarımız

ŞEFAAT7

Bu ilke, Allah'ın razı olmasıdır. Allah'ın rızası ise, âyette belirsiz bırakılmamış, bunun şirke bulaşmamış bir Tevhid inancı olduğu bildirilmiştir(Tabatabâî, Mîzan, XIV, 278.)     Çünkü Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmeyeceğini, onun dışındaki günahlardan dilediğini affedeceğini açıklamıştır. (Nisa 48- 116)     Sonuç...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ŞEFAAT6

Şefaat fikrinin geçtiği diğer kontekslerde oldu gibi burada da, Tevhid düşüncesinin yoğunlukla işlendiği bir bağlamda melekler ve şefaat bahsine yer verilmiştir. Bilhassa Allah'ın yegâne ilah olduğu ve kulluğun sadece O'na yapılması gerektiği vurgusu hâkim bir tema olarak ortaya çıkmakta ve...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ŞEFAAT5

Ayrıca Zeccâc, Yunus suresinin 2. âyetinde söz konusu olan; içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırarak, kâfirlerin bu düpedüz bir büyüdür sözleriyle dile getirilen şaşkınlığın, surenin 4. âyetinde yer alan “Hepinizin dönüşü Allah'adır” âyetinin delaletiyle öldükten sonraki diriliş ve hesaba dair olduğunu,...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ŞEFAAT4

Bu iki temel ifadenin sonucu olarak da; “gerçek Rabb bu özellikte bir Allah olduğuna göre, yalnızca O'na ibadet edilmeli” yargısı öne çıkmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında âyetlerde esas vurgu, sonuç bölümünde yer alan, “Allah'ın ibadet edilmesi gereken yegâne Rabb” olduğu gerçeğine...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ŞEFAAT

Değerli okurlarım sizlere şefaat hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Elimizdeki mevcut kaynaklar şefaat teriminin, hem terim ve hem de kavram olarak Kur'ân öncesi ve nüzul dönemi boyunca muhatap kitle tarafından kullanıldığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Kur'ân’ın bu terimin oluşması ve kavramlaşması noktasında...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ŞEFAAT 3

Bütünüyle Şefaat Düşüncesinin Reddedilmesi   Siz Ey imana ermiş olanlar! Pazarlığın, dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce size rızk olarak bağışladığımız şeylerden (bizim yolumuzda) harcayın. Ve bilin ki hakikati inkâr edenler zalimlerin ta kendileridir.” (Bakara 254) Bu...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ŞEFAAT 2

Devam... Kavramın nüzul dönemi muhatapları tarafından oluşturulmuş ve kullanılmış olmasından hareketle şefaat, fayda temin eden bir istek doğrultusunda aracılık etmek, kişinin, gazap ve öfkesine uğramış olduğu zatın hoşnutluğuna ulaşmak niyetine dönük, aralarındaki dargınlığı ve yalnızlığı giderme çabası olarak tanımlanmıştır. Bir...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ADALET

Adalet:Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamlarındadır. Geniş kapsamlı bir kavram olan adâletin zıttı zulüm, hıyanet ve insafsızlıktır. Adalet, sadece devlete ve yöneticilere...

Haberi Oku
Yazarlarımız

KANDİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza-i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu...

Haberi Oku
Yazarlarımız

REGÂİB KANDİLİ

Sevgili Peygamber Efendimiz (sas)'in Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nuranî lütf u ihsanlara, semavî mevhibelere eriştiği bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Kelime olarak regâib, "çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan" mânâlarına gelen...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ÜÇ AYLAR

Sevgili okurlarım Allah’a şükürler olsun ki, İslam dinine gönülden bağlı Yüce milletimizin “üç aylar” diyerek özel bir önem verdiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcına ulaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki 23 Nisan Perşembe günü Mübarek Regaip kandili’dir . Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ÖZGECAN ASLAN A HİTABEN

kul hakkı‏ Mersinin Tarsus ilçesinde yaşanan katliam bütün Türkiye yi yasa boğdu. Henüz 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan mezun olunca topluma bir psikatrist ve sosyoloğ olarak kazanılacak bir kızımız insanlık dışı bir cinayetle katledildi.Bu olay beni bir kez daha...

Haberi Oku
Yazarlarımız

“LOKMAN SURESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ”

Okula giderken ve gelirken emniyette mi oğlumuz? Kafasına girip onu yanlış şeylere ve kötü alışkanlıklara yöneltecek olanlar var mıdır? Ya kızımız okul yolunda tacizlere karşı yeterince güvenlikte mi? Peki okulun etrafında ve hatta içinde dolaşan saptırıcılar, bonzaiciler, üçkâğıtçılar var mı?...

Haberi Oku
Yazarlarımız

ÎMÂN ESASLARI VE ÎMÂNIN KABUL OLMA ŞARTLARI

 Kendisine sayısız nimetler verilen (İbrahim 14/34) yerde ve gökte ne varsa hepsi hizmetine sunulan (Lokman, 31/20) insan, Allah'a ibadet için yaratılmış "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" (Zâriyat, 51/56)  anlamındaki âyet bu gerçeği ifade etmektedir. İnsanın,...

Haberi Oku
Yazarlarımız

MUHARREM AYI VE AŞÛRE

 Her dinin, milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belirli gün ya da ayları  vardır. Yüce Dinimiz İslâm’da da bu tür gün, gece ve aylar vardır. Şüphesiz insan için en değerli mefhumlardan birisi de zamandır. Çünkü...

Haberi Oku
Yazarlarımız

RAMAZAN AYININ BİZE KAZANDIRDIKLARI

Dünden devam… 20.  Ramazan vesilesiyle tebrikleşeceğiz, birbirimize dua ve mağfiret dileyeceğiz.. Telefon ve tebrik kutlamalarıyla, teknolojinin imkânlarını kullanarak bilgisayarı ve cep telefonu olan sevdiklerimize mesaj göndererek, elektronik posta, elektronik kartlar yollayarak toplumsal dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberlik duygularını en zirve...

Haberi Oku
Yazarlarımız

RAMAZAN AYININ BİZE KAZANDIRDIKLARI

Dünden devam… 12.Bazen dalgınlıkla, oruçlu olduğumuzu unutarak yedik, içtik. Oruçlu olduğumuzu hatırladığımız zaman hemen yemeyi ve içmeyi bıraktık. Ama orucumuz bozuldu mu bozulmadı mı diye bir endişeye kapılmadık. Orucumuzu tamamladık. Zira Allah’ın bizi yedirip içirdiğini inandık. 13.İftar vaktini beklerken ne...

Haberi Oku
Yazarlarımız

RAMAZAN AYININ BİZE KAZANDIRDIKLARI

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı  ilâhi kazançların çok olduğu mübarek bir aydır. Bu ay bize çok şey kazandırmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1.Öncelikle vakitlerimizi tanzim etti. Ramazan ayından önce sahurdan, iftar vaktinden habersiz, istediğimiz...

Haberi Oku
Yazarlarımız

RAMAZAN NELERİ DEĞİŞTİRİR

Dünden devam… Son bir ay içerisinde kiralık ev arayıp tutma meseleleriyle hemhâl olan bir kişiyi kafamda örneklendirdim; yaşanmış ve bana anlatılan olayları harmanladım bunun bana çağrıştırdığı farklı boyutları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayısını hatırlayamayacağım pek çok ev dolaştım ve ev sahipleriyle...

Haberi Oku
Yazarlarımız

RAMAZAN NELERİ DEĞİŞTİRİR

Bir ay boyu haramı terk ettiği gibi, helale de el sürmüyor, ağzına almıyor, yemiyor, içmiyor. Her zaman istediği gibi hareket etmeye alışmış olan nefis emir dinlemeyi öğreniyor; kulluğun farkına varıyor. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, istifade ettiğimiz, sahip olduğumuz hiçbir nimet gerçek...

Haberi Oku
Yazarlarımız

RAMAZAN NELERİ DEĞİŞTİRİR

Bir ay boyu haramı terk ettiği gibi, helale de el sürmüyor, ağzına almıyor, yemiyor, içmiyor. Her zaman istediği gibi hareket etmeye alışmış olan nefis emir dinlemeyi öğreniyor; kulluğun farkına varıyor. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, istifade ettiğimiz, sahip olduğumuz hiçbir nimet gerçek...

Haberi Oku
Yazarlarımız

HELÂL KAZANÇ

Ebû Hanîfe Hazretleri, ticaretle geçinen hayli servet sahibi zengin bir kimse idi. Ancak ilimle meşgul olduğundan ticârî işlerini vekili vasıtasıyla yürütür, kendisi de yapılan ticaretin helâl dâiresi içinde olup olmadığını kontrol ederdi. Bu hususta o derece hassastı ki, bir defasında...

Haberi Oku
Yazarlarımız

HELÂLİN EHEMMİYETİ

Ebû Abbas Nihavendî'ye, ticaretle meşgul olan zengin talebelerinden birisi geldi ve zekâtını kime vermesinin daha uygun olacağını sordu. Ebû Abbas -kuddise sirruh- da: "- Gönlün kimde karar kılıyorsa ona ver!" dedi. Aldığı bu cevapla hocasının yanından ayrılan talebe, yolu üzerinde...

Haberi Oku
Yazarlarımız

HER KAZANÇ DEĞİL HELAL KAZANÇ,HELÂL LOKMA

Dünden devam...Nitekim Peygamberimiz(sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisinin arasında müştebihat (yani haram olup olmadığı belli olmayanlar) vardır. Bunları insanların çoğu bilmez. Kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, ırzını ve dinini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa,...

Haberi Oku
Yazarlarımız

HER KAZANÇ DEĞİL HELAL KAZANÇ,HELÂL LOKMA

Değerli Geredeliler , sizlere yazımda helal lokma ile alakalı bilgiler aktarmak istiyorum. Her yıl farklı bir konuyu Ramazan ayında işleyen Diyanet işleri Başkanlığımız bu yılda helal kazanç’ın önemi helal lokma nın değerini kürsülerde bütün Türkiye de bu konuyu anlatacak Büyük...

Haberi Oku
Yazarlarımız

CENAZE İLE İLGİLİ VACİPLER VE GÖREVLER

Cenaze ölü demektir. Ölmek üzere bulunan kimseye "muhtazar" denir. Muhtazarın yanında tevhid ve şahadet kelimelerini okumaya ve ölünün kabri başında yapılacak konuşmaya "Telkîn" denir. Ölünün yıkanmasına "Gasl-i meyyit", ölünün yıkanmasından sonra kabre gömülmesine kadar yapılması gereken şeylere ve bunların temin...

Haberi Oku