Meral Kurtipek

Hafız Meral Kurtipek Yazdı, “Miraç Kandili”

Meral Kurtipek Miraç Kandili

Miraç yükselişi ifade ettiği gibi teselli ve selamet manalarını da içinde barındırır.

Çok hüzünlüydü iki cihan sultanı (sav). Mekke müşrikleri ambargo uygulayarak üç yıl boyunca hayatı zindan etmişlerdi. Bu süre zarfında vefalı eş; Haticesi hep onunlaydı. Tüm varlığını uğruna hiç tereddüt etmeden harcamıştı. Ancak son tahlilde kendisi de hastalanmış ve bu dünyadan göç eylemişti. Arasından üç gün geçmişti ki yeğenine kol kanat geren amca Ebu Talip’te vefat etmişti. Adeta belalar ardı ardına geliyor gibiydi. Bir teselli aradı sızlayan yüreğine. Taif’e giderek insanları İslam’a davet etti. Ancak bu davete icabet etmedikleri gibi üstüne üstlük dönüş yolunda bir de taş yağmuruna tuttular Sevgililer Sevgilisini. Bütün bunlar o kadar ağır gelmişti ki “Beni kimlerin eline bırakıyorsun ya Rab!” diye sızlandı bir aralık.

Mekke’ye girmek için himayeye ihtiyacı vardı. Yoksa Mekkeliler onu şehre girmesine müsade etmiyorlardı. Amcasının yokluğunu en derinden hissetmişti. Resûl-i Ekrem’in (sav) haber gönderdiği üçüncü kişi olan Mut’im b. Adî onun himaye isteğini kabul etti ve yanına gidip kendisini Mescid-i Harâm’a getirdi; orada bulunan müşriklere onu himayesine aldığını duyurdu. Artık beldesindeydi ama ne fiziken ne ruhen dermanı kalmıştı. İşte tam o gece Cibril’i Emin geldi ve “Kalk ya Resulallah gidiyoruz!”

“Nereye?”

“Kudüs’e!”

Artık yükseliş başlamıştı. Ruhu da gönlü de esenlik bulsun diye bindi Burak atına. Çıktıkça çıktı. Sidretül Müntehaya gelindiğinde ise Cebrail (as) “Bana buradan ilerisine izin yok Ya Resulallah” dedi.

Kainatın güneşi aşk makamına misafir olmaya gidiyordu. Hangi dert ve tasa onu yolundan edebilirdi. Bulunduğu makamı ne göz işitti ne kulak duydu. İki sevgili buluştu ve Habibini hediyelerle geri gönderdi. Miraç Resulullah’a selamet ve teselli olmuştu.

Bizde insanlık olarak çok dardayız Ya Rabbi. Kullarına Gazze’de ambargo uygulanıyor. Doğu Türkistan’da işkencelere maruz bırakılıyor, diğer İslam bölgelerinin bir kısmı gaflette bir kısmı ise çaresiz bir esenlik bekliyor.

Bekleyiş içinde olanlara bu gece hürmetine selametler ver Allahım. Sabahın seheriyle birlikte esenlik bulsun yüreğimiz. Sevinsin hanelerimiz, güçlensin bedenlerimiz. Sen ki merhametlilerin en merhametlisisin. Lütfuna ve ikramına muhtacız. Bizi kapından boş çevirme.

Amin.

Hafız Meral Kurtipek Yazdı, “Miraç Kandili”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

  1. Dünya lideri olarak adlandırılan zat-ı muhterem neden kürecik ve İncirlik üssünü kapatmaz?
    Yoksa siyonistlerin emrinde mi?